Forum Standaardisatie

Open standaarden brengen u een stap verder naar een betrouwbare dienstverlening waarin iedereen kan meekomen als het om digitalisering gaat. Maar waar moet u beginnen?

Maak gebruik van de beslisboom Open Standaarden. Dit systeem helpt bij het uitvragen van open standaarden aan uw leverancier. De PDF-checker ondersteunt u bij het opstellen van digitoegankelijke documenten. En met Internet.nl ziet u in één oogopslag welke Internetveiligheidstandaarden van belang zijn.