Focus op Cybersecurity

In onze gedigitaliseerde wereld is cybersecurity meer dan ooit een topic. Zowel voor bedrijven als voor burgers in Nederland. Maar hoe geven we richting aan de uitdagingen die er zijn? Want wat komt er eigenlijk allemaal op ons af? Onderzoek naar trends, naar nieuwe innovaties, maar ook voorlichting zijn van groot belang om de mens als beslisser te ondersteunen en kwetsbaarheden te verkleinen. Maar is het genoeg? Cybersecurity is immers allang geen klein onderdeeltje meer van de ICT-afdeling, maar een heuse tak van sport in onze economie en maatschappij.

Neem deel aan de sessie Focus op Cybersecurity! In een paneldiscussie spreken experts uit verschillende invalshoeken (Topsector Energie, Topsector Logistiek, Wetenschap, TNO) over CS4NL, voorheen het Breed Gedragen Programma (BGP) Cybersecurity. CS4NL wordt gedragen door alle Topsectoren van Nederland en de hele innovatieketen: wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek, het cybersecurity bedrijfsleven, de industrie die cybersecuritytoepassingen in producten verwerkt én de private en publieke eindgebruikers.

Hoe kunt u of uw organisatie bijdragen aan de samenwerking en meedenken over use cases en/of NWO-calls ter bevordering van onderzoek die leiden tot innovatie?

Graag gaan we met u hierover in gesprek tijdens deze sessie op het ECP Jaarfestival! Liesbeth Brugemann, Claire Groosman, Sandro Etalle, Berry Vetjens en Frits Grotenhuis zijn sprekers bij deze sessie. Tom van Schie is de moderator.

Deze sessie wordt georganiseerd door de Topsector ICT in samenwerking met dcypher en de Nederlandse Topsectoren.

Drie redenen om naar deze sessie te gaan op het ECP Jaarfestival