Ethiek in de praktijk

Ethiek rond technologie neemt vaak de vorm aan van het voldoen aan kaders en controle door experts in de vorm van opgestelde vragenlijsten. Begeleidingsethiek begint vanuit de praktijk en gaat uit van de ethische kracht van betrokkenen, die samen komen tot ethische handelingsopties. De eerste ervaringen van deze bottom-up ethiek zijn veelbelovend. In deze sessie kijken we naar de Up-side, hoe komt de praktijk hogerop?

Dat ethiek bij digitalisering belangrijk is, staat buiten kijf. Het regent codes en kaders met ethische principes. Kaders zijn relatief vlot gemaakt, maar de grote worsteling gaat om de toepassing ervan in de praktijk. Wees daarom welkom bij de sessie ‘Ethiek in de praktijk’ op het ECP jaarfestival.

Monique Verdier is vice-voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en zal spreken over hoe de regels van de AVG soms botsen met de praktijk. Theo van der Plas, Portefeuillehouder Digitalisering bij de politie vertelt hoe zij omgaan met ethiek en digitalisering. Daniël Tijink (ECP) gaat nader in op de ervaringen met de praktijkgerichte aanpak begeleidingsethiek.

Samen met u willen we tijdens de sessie het gesprek aangaan over ethiek in úw praktijk.

De sessie wordt georganiseerd door de Aanpak Begeleidingsethiek.

Drie redenen om naar deze sessie te gaan op het ECP Jaarfestival