Ethiek: de upside van bottom-up ethiek

Ethiek rond technologie neemt vaak de vorm aan van het voldoen aan kaders en controle door experts in de vorm van opgestelde vragenlijsten. Begeleidingsethiek begint vanuit de praktijk en gaat uit van de ethische kracht van betrokkenen, die samen komen tot ethische handelingsopties. De eerste ervaringen van deze bottom-up ethiek zijn veelbelovend. In deze sessie kijken we naar de Up-side, hoe komt de praktijk hogerop?

ECP | Platform voor de Informatie Samenleving besteedt al jaren aandacht aan ethiek en technologie en stuwt die ontwikkeling voort. Dat ethiek en technologie belangrijk zijn is geen vraag meer. De commissie maakt een AI-Act en het regent codes en kaders met ethische principes. De grote worsteling is die met de implementatie van ethiek, want de praktijk is overal anders, het invullen van vragenlijsten leidt tot weerstand en eerder tot voldoen aan regels dan ethiek doen.   
 
ECP heeft de afgelopen jaren de omgekeerde route genomen, via begeleidingsethiek. Niet beginnen bij de kaders, maar bij de praktijk van concrete technologische toepassingen. Wat speelt daar? We varen in eerste instantie niet op de mening van experts, maar op die van betrokkenen. Zij voelen en kennen de negatieve en positieve effecten. Zo kunnen de waarden benoemd worden die er hiertoe doen. Op basis van die effecten en waarden wordt aan de betrokkenen gevraagd om te komen met handelingsopties.   
 
Deze bottom-up ethiek werkt zeer goed. De sessies zijn waardevol voor alle deelnemers en een deel van de handelingsopties wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Dat is mooi, maar hoe zit het met de up-side van begeleidingsethiek? Een ethisch kader is vlot gedeeld, maar hoe wordt een praktische, participatie en constructieve ethiek onderdeel van een organisatie, van beleid?  
 
Deze vraag gaan we samen met u en de sprekers van de Autoriteit Persoonsgegevens, de politie en ECP beantwoorden. In deze sessie zwengelen we uw denkkracht aan voor de volgende stappen op het gebied van ethiek en digitalisering. 

De sessie wordt georganiseerd door de Aanpak Begeleidingsethiek.