Een quantum sprong naar verantwoorde quantumtechnologie

Door ECP-deelnemers wordt in samenwerking met Quantum Delta Nederland gewerkt aan een stappenplan om vroegtijdig zicht te krijgen op de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van quantum. De verantwoorde introductie van quantumtechnologie in organisaties is een complexe opgave waarin niet alleen de techniek ontwikkelt, maar ook de ideeën van mensen in de organisatie over de techniek en ook ethische/juridische en maatschappelijke kaders zich ontwikkelen, die de techniekontwikkeling sturen. De Quantum Impact Assessment biedt een praktisch stappenplan voor organisaties om in een vroeg stadium de dynamiek rond toepassing van de ontwikkelende quantumtechnologie te analyseren en mee vorm te geven, waar nodig en mogelijk en verantwoorde toepassing en acceptatie te stimuleren. Lizzy Polman, Bart Schermer, Julian van Velzen, Harry van Geijn en Germain van der Velden zijn sprekers bij deze sessie.

 

Drie redenen om naar deze sessie te gaan op het ECP Jaarfestival