Drones just do it

Het inwinnen van informatie uit beeldmateriaal heeft potentie voor maatschappelijke uitdagingen en om publieke dienstverlening te verbeteren. Slimme digitale drone-oplossingen kunnen nieuwe inzichten opleveren voor verschillende vraagstukken. Toepassingen waar u onder andere aan kunt denken zijn onder andere het scannen/observeren van een gebied of droneoplossingen worden ingezet voor het gebruik van inspectie en onderhoud van objecten zoals:

  • het opmeten van (stedelijke) gebieden
  • het herkennen van landschapselementen
  • het monitoren van biodiversiteit in een bepaald gebied
  • het vastleggen van overstromingsgebieden
  • het opsporen en analyseren van objecten
  • het in kaart brengen van vervuiling
  • het overzicht hebben bij een (calamiteiten)situatie
  • het detecteren van drenkelingen op zee

In juli is een Small Business Innovation Research regeling (SBIR) van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geopend die zich richt op AI, beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving, waarop bedrijven kunnen inschrijven. Winnaars van deze SBIR-regeling zullen in deze sessie van de NL AIC (werkgroep Publieke Diensten) hun use case pitchen en aantonen hoe AI for Good werkt in het publieke domein. Drones, nooit moe, 24 uur per dag inzetbaar, foutloos in hun observaties:

Drones just do it!

Deze sessie wordt georganiseerd door de NL AIC.