Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen

Zonder energie is er geen digitalisering en zonder digitalisering geen energiesysteem. Onze systemen voor energie en technologie, communicatie en data raken steeds meer met elkaar verweven. Digitalisering biedt kansen en nieuwe mogelijkheden voor de energiesector. Topsector Energie en Topsector ICT slaan de handen in één voor daadkrachtige innovaties en toekomstgerichte samenwerkingen met betrekking tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Beide topsectoren moeten kritisch bekijken welke vormen van digitalisering hieraan kunnen bijdragen. Zorg dat je deze sessie niet mist!