De strijd voor het experiment!

Organisaties die futureproof willen zijn, moeten innovatie omarmen en experimentele projecten stimuleren. Om maatschappelijke vraagstukken beter te adresseren, sneller in te spelen op veranderingen en effectiever te opereren. Hoewel vrijwel iedereen de noodzaak hiervan in ziet, blijkt het in de praktijk toch lastig om experimenteel onderzoek een structurele plek te geven binnen organisaties. Wat levert het op? Wat als het mislukt? Wat kost het en kunnen we niet beter wachten totdat we voldoende capaciteit hebben?

Dit soort vragen komen regelmatig aan de orde wanneer er budget vrijgemaakt moet worden. Kortom: weerstand! Men moet intern de strijd aangaan, maar hoe doen we dat? In deze learning table leert u hoe u innovatie, research en development een stevige plek geeft binnen uw organisatie. Heeft u de oplossing al gevonden of zoekt u die juist?

Deze learning table wordt georganiseerd door het Nationaal Archief en de Maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken.