De O van open overheid en open technologie – een pitch voor een openluchtmanifestatie in 2024

De O van overheid, de o van openheid, de o van open standaarden, open source en open data. Maar openheid kan alleen ontstaan door geslotenheid. Kijk naar de letter o en zie hoe binnen de letter o open ruimte ontstaat door de geslotenheidvan de cirkel. Deze video gaat ook over openheid en geslotenheid en hoe deze twee uitersten bij elkaar horen: Openheid en geslotenheid | Video | RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (it-academieoverheid.nl).

Openheid is een kernwaarde voor de Nederlandse cultuur en voor de Nederlandse overheid. Met open overheidstechnologie kunnen we deze waarde meer en beter in praktijk brengen. Maar wat moeten we regelen, standaardiseren, veilig maken om meer openheid te laten ontstaan?

Rond deze vraag zijn we van plan om in 2024 een openluchtmanifestatie te organiseren. Want het belang van open overheidstechnologie voor een open overheid verdient meer aandacht en zichtbaarheid. In de afgelopen 25 jaar is er op dit gebied al wel wat bereikt maar er is nog voldoende te wensen over voor de komende 25 jaar.

Je gaat naar deze learning table om nader kennis te maken, nieuwsgierig bent en er meer over wilt weten. En voor als je nu al actief wilt meedoen aan deze manifestatie in 2024 op wat voor manier dan ook.