25 jaar ECP – Denk jij met ons mee? – ECP

Al ruim 25 jaar werkt ECP | Platform voor de InformatieSamenleving vanuit een maatschappelijke doelstelling aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving. Dit doet ECP niet alleen, maar samen met publiek-maatschappelijke en private partijen. Tijd voor reflectie en een blik op de toekomst! 

Welke successen in de informatiesamenleving zijn er behaald? Waar mogen we trots op zijn? Welke ontwikkelingen in de informatiesamenleving zijn kansrijk voor de komende periode? En waar ligt uw behoefte als u kijkt naar de samenwerking met ECP? Graag gaan Tineke Netelenbos , voorzitter van het bestuur van ECP, en René Montenarie, directeur Operations van ECP, met u in gesprek!