VNG

In 1912 werd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgericht. Wij werken aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen. Dit doen wij door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.