Topsector ICT

Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen bijeen te brengen met focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijken wij het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie. Het opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis-disseminatie, breed betrekken van MKB en internationale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van onze missie. Topsector ICT initieert en stimuleert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren en helpt dwarsverbanden om te zetten in kansen. Zo behouden we samen de internationale positie van Nederland als het gaat om digitale innovatie en het verbeteren van het maatschappelijk verdienvermogen.