Online Trust Coalitie

De cloud is onmisbaar in ons leven. Zonder cloud zijn er geen digitale transacties meer mogelijk, heerst er chaos in het verkeer en communicatie via e-mail en social media valt stilt. De meeste organisaties zouden niet meer werken en burgers merken het direct. Omdat de cloud zo belangrijk is, zich snel ontwikkelt en omdat er veel partijen bij betrokken zijn, reguleert de overheid met wetten en regels. Paradoxaal genoeg creëert dit alleen maar een onwerkbare situatie voor gebruikers en leveranciers van de cloud.

Voor een goed functionerende cloud, zonder haar kapot te reguleren, is doelgerichte harmonisatie en standaardisatie nodig. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is daarom de Online Trust Coalitie (OTC) gevormd, waarin organisaties afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap zich verenigen. Het doel van de OTC is het vertrouwen in de cloud vergroten. OTC bouwt op drie pijlers: betrouwbaarheid, zekerheid en informatie. Een betrouwbare cloud betekent dat de diensten voldoen aan eisen die wij stellen als gebruikers en als maatschappij. Door onafhankelijk bewijs, en hierop te controleren, kunnen we met zekerheid stellen dat aan deze eisen voldaan wordt. Uiteindelijk moet begrijpbare en doelgerichte informatie, zoals auditrapporten en certificaten, zorgen voor het gewenste vertrouwen in clouddiensten.