Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) bestaat drie jaar en is met 475 deelnemende organisaties, 18 werkgroepen en 7 regionale AI-hubs iuitgegroeid tot een publiek-privaat samenwerkingsplatform waar niemand meer omheen kan. Alle partijen van de quadrupel helix werken hierin samen: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Met deze aanpak vermijden we de versnippering, verkokering en lage efficiëntie van traditionele werkwijzen, die niet passen bij de snelle ontwikkeling van AI.

De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De urgentie, de proactieve, lerende en integrale aanpak, het betrekken van alle stakeholders en het voeren van het maatschappelijk debat zijn en blijven leidend voor de NL AIC om Nederland zelf te laten besluiten hoe ze AI op een mensgerichte manier wil inzetten voor welvaart en welzijn.