Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is de grootste archiefinstelling van Nederland. Het recht op informatie voor de burger staat bij hen centraal. Het Nationaal Archief geeft alle burgers toegang tot informatie die zij nodig hebben. Daarom ondersteunen ze overheden om bewust om te gaan met de informatie die gemaakt wordt, informatie duurzaam te beheren en openbaar te maken.