Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

De hoeveelheid aan beschikbare informatie is groter dan ooit en neemt nog steeds toe. Informatie kan digitaal makkelijker gedeeld en bewaard worden. Burgers en overheid delen steeds vaker en steeds meer informatie met elkaar. Deze ‘informatierelatie’ is nu niet gelijkwaardig wat zelfs tot grote misstanden heeft kunnen leiden. Denk daarbij aan de toeslagenaffaire. Tegelijkertijd kunnen burgers het de overheid ook moeilijk maken zoals door het indienen van eindeloze verzoeken om informatie, met hoge kosten tot gevolg. Kortom, de relatie tussen burgers en overheid is uit balans terwijl de uitwisseling van informatie onverminderd doorgaat.

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken maakt zich hard voor een samenleving waarin burgers en overheid een gelijkwaardige informatierelatie hebben. Een relatie waarin alle partijen weten wat hun rechten en plichten zijn, deze nakomen, in gezamenlijkheid werken aan een goede informatievoorziening en zo bijdragen aan een sterke democratie. De maatschappelijke coalitie wil het gesprek tussen burgers en overheid op gang brengen. Een dialoog is het startpunt voor het verbeteren van de informatierelatie.

Tijdens de sessie ‘Informatiepositie van de burger versterken’ wordt het door de coalitie opgestelde manifest toegelicht en bespreken we welke concrete acties in gang gezet zijn en worden. We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties die reeds aan de slag zijn met het bereiken van de doelen van de coalitie. Zijn we al op de goede weg?

Neem deel aan deze interactieve sessie en help de informatierelatie tussen overheid en burger gelijkwaardig te maken!

Daarnaast verzorgt de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken de learning table: Informatiepositie van de burger versterken: deel uw gedachten