Forum Standaardisatie

Open standaarden

We willen allemaal veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Zonder fouten en zonder cybercriminaliteit. Daarvoor worden ICT-standaarden gemaakt. Forum Standaardisatie schrijft de publieke sector voor welke standaarden gebruikt zouden moeten worden.

Standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid. En als de samenwerking wat stroef verloopt? Dan brengen wij organisaties bijeen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Standaarden die wij voorschrijven zijn open. Dat betekent dat je niet vastzit aan één leverancier. Zo blijf je flexibel, bespaar je kosten en heeft iedereen op de markt evenveel kans om met je samen te werken.

Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Forum wordt ondersteund door het Bureau Forum Standaardisatie (BFS). Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.