In 2021 had de coronacrisis nog steeds een enorme impact op onze samenleving en economie. Vanwege de pandemie nam de noodzaak tot versnelling op het gebied van digitalisering verder toe. De verbindingen, kennis en onderzoek waar ECP de afgelopen jaren samen met deelnemers en partners aan gewerkt heeft, zijn hierbij zeer waardevol gebleken. De rol van ECP als onafhankelijk neutraal platform werd nog relevanter, daarnaast hebben wij ons afgelopen jaar wederom bewezen als gewaarde verbinder. Dat laat zich onder andere terugzien in de verschillende coalities die wij ondersteunen.

Het verkorte financiële jaarverslag 2021 geeft inzicht in onze activiteiten en geeft een toelichting op de financiële cijfers over het jaar 2021.

Bekijk het verkorte financiële jaarverslag ECP 2021