29-05-2018

Artificial Intelligence tijdens het Jaarcongres ECP

Met sprekers zoals Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente, en Kees Stuurman, voorzitter werkgroep ‘Kunstmatige Intelligentie’. Kunstmatige Intelligentie is een techniek waar iedereen – zowel privé als professioneel – mee te maken krijgt. Mensen maken dagelijks ethische keuzes, die vaak op intuïtie gebaseerd zijn. Bij de ontwikkeling van AI, is het moeilijk inzichtelijk te maken hoe complexe en soms tegenstrijdige normen en waarden tegen elkaar worden afgewogen. Terwijl voor het evenwichtig toepassen van AI die normen, waarden en afwegingen expliciet gemaakt zouden moeten worden. Dan zijn bedrijven en eindgebruikers vervolgens aan zet om dit door te vertalen naar concrete instellingen, algoritmen en de manier waarop AI-systemen ingezet worden. Bovendien zal het denken over ethische waarden als menselijkheid, zelfbeschikking en gelijke kansen veranderen: wat we nu nog accepteren als onvermijdelijk wordt straks misschien onacceptabel (denk aan tolerantie voor menselijke fouten). Deze veranderingen zijn nauwelijks te voorspellen. Ook is een AI-systeem, net zoals mensen onderdeel van een organisatie: bedrijven en organisaties nemen maatregelen om te voorkomen dat mensen en processen disfunctioneren. Door AI zullen de huidige mechanismen niet altijd meer voldoen en moeten worden aangepast. Denk aan de ethische codes die beroepsorganisaties hanteren om professionals zich ethisch te laten gedragen zelfs wanneer niet-ethisch gedrag van hen wordt gevraagd. Om op dit thema de juiste stappen te blijven maken jaagt ECP, sinds de publicatie van het Whitepaper ‘Gespreksstof en handvatten voor een evenwichtige inbedding in de samenleving’, de discussie aan om met elkaar hype en realiteit te scheiden én ethische en juridische waarden te blijven adresseren. Zo ook tijdens het Jaarcongres ECP op 15 november 2018. Binnen het neutrale platform dat ECP biedt voeren we gedurende de dag in een aantal sessies inhoudelijke, constructieve discussies met bedrijven, overheid, kennisinstellingen, politici, bestuurders, maatschappelijke organisaties en eindgebruikers over kansen én voor mensen belangrijke ethische en juridische waarden.

AI Impact Assessment

Een eerste stap om kunstmatige intelligentie verantwoord en evenwichtig te gebruiken, is de AI Impact Assessment die tijdens het jaarcongres gelanceerd wordt. Dit instrument is te vergelijken met de privacy impact assessment in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met een bredere scope. Met dit assessment kan de maatschappelijke, ethische, juridische en organisatorische impact van AI-gebruik in een vroegtijdig stadium onderkend worden. Het uitgangspunt hierbij is dat bij het ontwerp ervan tijdens de toepassing van een AI-systeem aandacht wordt besteed aan de (grond)rechten en verplichtingen van eindgebruikers, organisaties die het systeem aanbieden, producent en ontwerpers, zodat er al een balans in design en tijdens het gebruik aangebracht wordt.

Highlights AI Jaarcongres ECP:

• Code of Conduct AI • Lancering AI Impact Assessment • Inspiratiesessies: AI in de zorg; AI & techniek in een stroomversnelling; AI en Europa. Meer informatie over het Jaarcongres ECP vindt u op onze Jaarcongres-pagina.