20-12-2019

Inzendtermijn voorstel Conferentie Nederland Digitaal verlengd

De tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 16 t/m 19 maart 2020 in Groningen. Tijdens de conferentie staat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie centraal. Om de kansen van digitalisering te benutten en oog te hebben voor de uitdagingen, is samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De conferentie brengt partijen bij elkaar en maakt (kennis)uitwisseling mogelijk. Ook is er een mogelijkheid om een voorstel voor het programma in te dienen. Deze mogelijkheid is verlengd tot en met 7 januari. 

De conferentie is een initiatief van het kabinet onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en NLdigital werken eraan mee met ondersteuning van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Grote belangstelling

Het programma wordt ingevuld door ondernemers, wetenschappers, onderwijskundigen en vertegenwoordigers van overheids- en maatschappelijke organisaties. Ook u kunt een voorstel voor het programma indienen. Het gaat vooral om interactieve deelsessies of spraakmakende demonstraties op de innovatiemarkt. Vanwege de grote belangstelling is de inzendtermijn verlengd tot 7 januari om 12.00 ’s middags. Wilt u een bijdrage leveren aan het programma of de innnovatiemarkt? Ga dan voor de Digitaal Talent Dag en de Nederland Digitaal Dag naar de oproep voor inschrijving van deelsessies en/of innovatiemarkt.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Betrokken Deelnemers