17-11-2010

Inzendingen gevraagd voor Digital Identity Award

Op 8 december wordt de Novay Identity Award uitgereikt voor het beste nieuwe concept of product op het gebied van digitale identiteit. De prijs is onderdeel van de IDentity.Next conferentie in de Fokker Terminal in Den Haag. Met deze prijs ondersteunen IDentity.Next en het ICT onderzoeksinstituut Novay innovaties die de toekomst van onze digitale identiteiten vormgeven. Inzendingen zijn tot 26 november welkom.

De conferentie op 8 december wordt georganiseerd door IDentity.Next, een stichting die zich richt op ontwikkelingen rond digitale identiteit. Mede-organisator is EEMA, Europa’s leidende onafhankelijke, non-profit e-Identity & Security associatie. ECP-EPN is media-partner van dit event.

De conferentie brengt experts, professionals en industriële partijen samen om te bediscussiëren wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van digitale identiteit. Het programma bestaat uit debatten, workshops, presentaties en open sessies over vier thema’s. Voor de prijs zoekt de organisatie concepten of producten die passen binnen deze thema’s.
 
Het eerste thema, ‘Social consumer’ combineert de laatste ontwikkelingen in social commerce en user centric identity. Consumenten zijn in control van hun data en informatie en zijn hiermee in staat om social tooling te gebruiken binnen de keten zoals online retail.
 
‘MobileMe’ brengt mobiliteit en identiteit samen. Als we onderweg zijn bellen we, sturen we e-mails en sms-jes en geven we betaalopdrachten. Het digitale identiteitsvraagstuk wordt in deze context steeds complexer. Wie heeft de controle over informatie en in hoeverre is dat noodzakelijk? En is mijn mobieltje misschien wel het ideale middel om mijn digitale identiteit te beheren?
 
In ‘Private Eye’ kijken we vooral naar het privacy aspect. Ervaren we het wel als een probleem? En zo ja, wie moet daar dan iets aan doen? Internet providers, sociale netwerken en overheidsdiensten maken dagelijks gebruik van informatie. Maar waar ligt de regie als het gaat om privacy? Al deze vragen worden in verschillende contexten bekeken.

Tot slot staat in ‘E-citizen’ de vraag centraal of een single identity voor burgers en werknemers van bedrijven de beste weg is om van de volgende generatie eOverheidsdiensten gebruik te maken. De initiatieven op dit vlak zijn vaak even veelbelovend als controversieel.

Innovatieve concepten, projecten en producten gerelateerd aan bovenstaande thema’s kunnen tot en met 26 november worden ingediend. De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Hermen van der Lugt, algemeen directeur van Novay. Criteria zijn innovativiteit (in technologische zin of qua waardeketen); succes; hoe wordt omgegaan met privacy aspecten; waarde voor eindgebruikers en belanghebbende partijen en de (potentiële) impact.

Voor inzendingen en meer informatie over het event en de organisatoren, zie www.identitynext.eu; www.eema.org and www.novay.nl.