04-07-2018

Interview met René Penning de Vries, voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition (DBC)

René Penning de Vries, voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) licht in een interview de potentie van blockchain toe. Wat is de DBC? De Dutch Blockchain Coalition is een publiek-privaat samenwerkingsverband (pps) waar een brede groep van commerciële bedrijven, ministeries, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en (publieke) belangenorganisaties gezamenlijk en open source werken aan het scheppen van de juiste voorwaarden voor veilige en betrouwbare blockchainontwikkeling en implementatie. De focus van de coalitie ligt op het goed regelen van de fundamenten van blockchain. De DBC werkt met drie actielijnen: Het ontwikkelen van bouwblokken voor de digitale identiteit; het realiseren van condities voor het benutten van blockchain; het vormgeven en implementeren van een blockchain human capital agenda.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

ECP is één van de founding partners van de DBC en neemt als kernpartner deel aan de coalitie. Als neutrale partij heeft ECP een verbindende rol tussen de overige partners in deze pps.