11-03-2020

'Implementeer internetstandaarden en protocollen voor een veiliger internet'

Het Internet Governance Forum heeft een rapport gepresenteerd van een pilotproject inzake de implementatie van internetstandaarden. Het rapport is ontwikkeld naar aanleiding van de langzame implementatie van internetstandaarden door de internetindustrie, terwijl internetstandaarden het internet voor iedereen veiliger zouden maken. 

Het rapport is het eindresultaat en de analyse van de gegevens die beschikbaar zijn gekomen via een questionnaire, een interactieve workshop op het IGF, interviews en desk-research naar de oorzaken en achtergronden van de langzame implementatie door de internetindustrie. Tevens presenteert het rapport aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen die kunnen leiden tot een snellere implementatie van deze standaarden.

Deze aanbevelingen en acties zijn een accumulatie van opties. De meeste deelnemers zijn het met elkaar eens dat er iets moet gebeuren, maar niet over het wat en hoe. Het rapport maakt daarin geen keuze, maar presenteert diverse manieren waarmee druk kan worden gezet op hen die besluiten of de implementatie plaatsvindt; een veelal financieel besluit.

Ook het Nederlandse Internet Governance Forum heeft bijgedragen aan het proces van het rapport. Lees hier meer over de uitkomsten. 

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Bonthuis-Krijger