22-09-2022

IGF Intersessioneel werk

Van NL IGF correspondent Wout de Natris.

Binnen het IGF zijn vier door de MAG vastgestelde samenwerkingsverbanden actief die vanuit de V.N. financieel worden ondersteund in de vorm van twee consultants die het inhuurt met het doel ieder twee netwerken te ondersteunen. Iedere werkgroep werkt toe naar een onderling afgesproken doel. Eenieder kan op vrijwillige basis bijdragen aan de discussies en input aanleveren. Inschrijven kan via de IGF-website. Zie de bijgeleverde links. Eventuele deadlines treft u daar eveneens aan. Er zijn twee Best Practice Fora, Gender & Digital Rights en Cybersecurity en twee policy networks, Meaningful Access en Internet Fragmentation.

Best Practice Forum on Gender & Digital Rights

In 2022 onderzoekt het BPF de impact van regulering vanuit een gender, juridische perspectief en start conversaties op met mensen die de effecten van deze regulering ondergaan. Meer informatie en aanmelden voor dit Best Practice Forum kan op de website van het IGF.

Best Practice Forum Cyber Security

Dit BPF focust al jaren op cyber normen en hoe zij kunnen bijdragen aan digitale veiligheid. Dit jaar zijn er drie werkgroepen en een “special”:

  • Work stream I – “Agreements” | Work stream I identifies additional international cyber norms agreements to include with the 36 agreements analysed in 2021 in the updated report for 2022.
  • Work stream II – “Events” | Work stream II identifies historic cybersecurity events to learn from the experiences of those affected by and involved in mitigating the event.
  • Work stream III – “Outreach” | Work stream III drives the community and stakeholder engagement in the work of the BPF.
  • Extra – Myth-busting paper on Cybercrime versus Cybersecurity | The paper clarifies the key policy differences between cybersecurity and cybercrime.

Op de website van het IGF is meer informatie beschikbaar, o.a. over deelname aan dit Best Practice Forum.

Policy Network on Meaningful Access

Het IGF Policy Network on Meaningful Access (PNMA) focust dit jaar op drie onderwerpen:

  • Connectivity (infrastructure and business models, analysed within the framework of the Roadmap for Digital Cooperation)
  • Digital Inclusion (accessibility and multilingualism), with special attention to local contents in local languages, helping the digital transition of existing experiences
  • Capacity Development (technical skills training).

Op de website van het IGF is meer informatie beschikbaar over dit policy network.

Policy Network on Internet Fragmentation

Dit Policy Network heeft de volgende doelstelling:

“The Policy Network on Internet Fragmentation (PNIF) aims to offer a systematic and comprehensive framework, complemented by case studies, that defines Internet fragmentation, its causes, and its potential effects and it aims to establish recommendations or codes of conduct that prevent fragmentation.”

Het PNF organiseert tot het IGF eind november nog minimaal een webinar. Meer informatie over dit policy network is ook beschikbaar op de website van het IGF.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance

Betrokken ECP'ers

Wout de Natris