18-04-2012

ICT Delta 2012

Een uitgebreid consortium, bestaande uit onder meer NWO, ECP, TNO, ICT~Office, COMMIT, IPN, STW, EIT ICT Labs, heeft voor dit jaar de organisatie van ICTDelta op zich genomen. Doel is wetenschap en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Vorig jaar organiseerden NWO, ECP-EPN en COMMIT daartoe het congres ICTDelta 2011 met meer dan dertig workshops, waar onder meer Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een inleiding hield.

 

ECP acht het van belang de band tussen het platform en de wetenschappelijke wereld/kenniskolom te versterken omdat dit de doelstellingen ten goede komt. De toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de samenleving draagt eraan bij maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, denk aan de stijgende zorgkosten, het realiseren van een duurzame energievoorziening, de mobiliteitsproblematiek enz.. ICTDelta heeft na de zomer plaats in het WTC in Rotterdam.