25-11-2020

Grote vraag naar goed opgeleide ICT’ers ondanks corona

Bedrijven geven aan niet te kunnen groeien door tekort aan ICT-personeel

Covid-19 heeft het belang van een goedwerkende infrastructuur en ICT aangetoond. Het aantal vacatures voor ICT’ers bleef daardoor groot, in tegenstelling tot een aantal andere sectoren, waar Covid-19 ervoor zorgt dat mensen hun banen verliezen.

ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg, door het UWV aangeduid als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken zal er vooral ook moeten worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren.

Omscholing

Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. De Human Capital Agenda ICT heeft, met haar partners, een plan gemaakt om gedurende vier jaar door het opschalen van deze regionale initiatieven meer dan 36.000 mensen extra op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken.

Banen veranderen door digitalisering arbeidsmarkt

Naast het belang van volledige omscholing laten de cijfers van het vandaag gepresenteerde arbeidsmarktonderzoek ook zien dat het voor iedereen heel belangrijk is om zijn of haar digitale skills te blijven ontwikkelen. Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en dat een aantal beroepen verdwijnt. Door dezelfde digitalisering wordt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs toename van salaris. Om de overstap naar ander werk mogelijk te maken, moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Daarvoor komen overheid, onderwijs en sociale partners in actie: Leven Lang Ontwikkelen moet de norm worden.

Zonder Leven Lang Ontwikkelen ontstaat afnemend werkperspectief

Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De behoefte aan ICT-specialisten groeit, in het bijzonder in de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health en HTSM. Tegelijkertijd neemt de vraag naar de juiste (digitale) competenties toe bij vrijwel alle functies. Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch, omdat overstappen naar andere beroepen in andere sectoren eenvoudiger wordt.
De overstapkansen die het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2020 laat zien, zijn bijzonder relevant voor de mensen die vrezen in de toekomst hun baan te verliezen. Het is voor hen noodzakelijk om bij te leren op specifieke competenties die in de vorige functie niet vereist waren, maar in de nieuwe wel. Dit ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moet nu de norm worden. Dit vraagt een cultuuromslag in bedrijven en in het onderwijs, en om een actieve houding van werkenden. Leven Lang Ontwikkelen moet de komende jaren in het teken staan van het investeren in digitale competenties en soft skills.

Het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren

Het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2020 is uitgevoerd door CentERdata op initiatief van opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT), NLdigital, het CIO Platform Nederland, de Human Capital topsectoren en de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health, Water & Maritiem, Agri & Food + Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en HTSM. Het onderzoeksrapport is op donderdag 19 november digitaal overhandigd door Louis Spaninks, directeur CA-ICT, aan Lotte de Bruijn, directeur NLdigital en ambassadeur Human Capital Agenda ICT.

Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van CA-ICT (www.caict.nl).

Digivaardig

Een digitaalvaardige samenleving is een samenleving waarbij iedereen in staat is om op alle manieren mee te kunnen doen met digitale toepassingen: als burger, als werknemer, als patiënt en als ouder. Digitale vaardigheden zijn ee... + Meer over Digivaardig

Betrokken ECP'ers

Laurens van der Molen