07-05-2020

Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) bestaat 5 jaar

Het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), betrokken bij NL IGF, bestaat dit jaar 5 jaar. Sinds augustus 2016 is Carmen Gonsalves het hoofd van de Task Force Internationaal Cyber Beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast vertegenwoordigt zij Nederland als expert in de UN Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. In dit interview vertelt ze over het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), waar zij – met de Directeur-Generaal van het ministerie van ICT van India – ook co-chair van is. 

Wat is het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE)?

“Het GFCE is in 2015 gelanceerd en heeft zich ontwikkeld tot een internationaal platform voor samenwerking op het gebied van wereldwijde cybercapaciteitsopbouw. De visie van het GFCE is dat iedereen ter wereld moet kunnen profiteren van de voordelen van ICT door middel van een open, vrij en veilig cyberspace. Cybercapaciteitsopbouw ondersteunt landen om dit te bereiken.

Inmiddels heeft het GFCE meer dan 115 leden, waaronder overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Via het GFCE komen zij samen om kennis en expertise te delen op het gebied van cybercapaciteitsopbouw en gaan zij samen cybercapaciteitsopbouwprojecten aan. Dit doen ze inmiddels al vijf jaar met succes.”

Hoe werkt het GFCE?

“Het GFCE bestaat uit vier werkgroepen, met als thema’s: policy & strategy; incident management & information protection; cybercrime en culture & skills. De werkgroepen hebben de volgende taken: het coördineren de regionale en globale cybercapaciteitsopbouwprojecten; het delen van kennis en expertise door tools en publicaties aan te raden; het doen van match-making tussen vraag en aanbod van GFCE-leden en –partners; en het identificeren en prioriteren van zogenaamde ‘research gaps’. Bijna 85% van de GFCE-gemeenschap neemt deel aan deze werkgroepen; het is mooi om te zien dat de gemeenschap zo actief is.

Het GFCE organiseert ook verschillende evenementen over de hele wereld, waarbij het hoogtepunt de Annual Meeting is, die jaarlijks in de herfst wordt georganiseerd. Het is altijd erg inspirerend om iedereen dan bij elkaar te zien en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dit jaar bestaat het GFCE 5 jaar, hetgeen in tijden van corona digitaal gevierd wordt met een reeks webinars. Deze zijn onder andere gewijd aan het belang van veilige connectiviteit in tijden van de COVID-19-crisis, de bijdrage van het GFCE aan de naleving van ‘verkeersregels’ in cyberspace en de toenemende rol van vrouwen in cybercapaciteitsopbouw.”

Hoe kan een organisatie meer informatie krijgen en lid worden?

Op de website kan veel informatie worden gevonden over het werk van het GFCE en GFCE- lidmaatschap. Het vijfjarig bestaan van het GFCE en haar successen worden dit jaar feestelijk, maar wel online, gevierd. Tot eind mei houdt het GFCE verschillende online meetings voor alle partners en leden.”

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance