Genomineerden Nederlandse Privacy Awards 2024 bekend!

Op 24 januari 2024 worden tijdens de Nationale Privacy Conferentie van ECP en Privacy First de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Deze Awards bieden een podium aan organisaties die privacy zien als een kans om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen en innoveren tot norm te maken.

Genomineerden

Dit jaar heeft opnieuw een groot aantal organisaties zich met hoogwaardige inzendingen aangemeld voor deelname aan de Nederlandse Privacy Awards. Na een eerste selectie en diverse gesprekken heeft de onafhankelijke vakjury de volgende genomineerden bepaald, in willekeurige volgorde:

Jet-Stream

Jet-Stream is een streamingsdienst die erin is geslaagd om van de bescherming van de privacy van kijkers een verdienmodel te maken. De software die ze hebben ontwikkeld is innovatief en uniek omdat het adverteerders geen persoonlijke data van deze kijkers stuurt, maar alleen geanonimiseerde data en gegevens over context van de bekeken stream. Doordat daarvoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd, en de door hen ontwikkelde AI het wél mogelijk maakt om echt gericht te adverteren, levert deze ‘contextualised advertisement’ uiteindelijk zelfs meer advertentie-opbrengsten op dan de gebruikelijke gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op individuele profielen van de kijkers.

Verder is de bedrijfsvoering van Jetstream doordesemd van het privacy bewustzijn. Zo hebben ze een eigen cloud ingericht die 100% Nederlands is, enkel EU medewerkers in dienst, en het bedrijf is volledig in Nederlandse handen. Verder gebruiken ze geen cookies en geen trackers in hun software. De door henzelf ontwikkelde videoplayer deelt bovendien geen gegenereerde data met hun klanten.

De jury nomineert Jetstream daarom voor een Nederlandse Privacy Award.

BlueGen.ai

BlueGen.ai heeft software ontwikkeld voor het genereren van synthetische data, een privacyveilige variant van persoonsgegevens. Deze synthetische data ziet er hetzelfde uit, gedraagt zich hetzelfde, bevat dezelfde statische eigenschappen, patronen en trends, maar is niet te herleiden naar een individu uit de originele dataset.

Door het gebruik van synthetische data hoeft er niet meer met persoonsgegevens gewerkt te worden voor analyses, het testen van applicaties of het trainen van Machine Learning-modellen. Pseudonimiseren van gegevens met restrisico’s op herleidbaarheid wordt overbodig en het aantal privacylekken en overtredingen neemt af.

Dit alles draagt bij aan betere privacybescherming en de jury nomineert BlueGen daarom voor een Nederlandse Privacy Award.

Privacy Simulatie

Privacy Simulatie is een game waarmee je collega’s op een leuke wijze passend leren omgaan met informatie van personen. Zij leren hoe een organisatie zich kan wapenen tegen datalekken en crisissituaties kan herkennen.

Het is een tool om op speelse, interactieve en originele wijze bewustwording over privacy in organisaties te vergroten met twee niveaus en biedt ruime mogelijkheden om content aan te vullen en met volwassenheidsniveaus. Geen automatisch doorklikken van vragen, zoals veel e-learnings, maar echt interactie en een mooie interface. Deze tool maakt het versterken van de organisatie op het terrein van privacy aantrekkelijk en draagt daarmee bij aan een hoger privacy-niveau in organisaties.

De jury nomineert daarom Privacy Simulatie voor een Nederlandse Privacy Award.

Proofme

Proofme ID is een innovatief en beveiligd platform voor digitale identificatie en transacties. Het gebruik van blockchain-technologie draagt bij aan de veiligheid en privacy van de gebruiker, omdat de gegevens direct op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Dit betekent dat gebruikers volledige controle en eigendom behouden over hun persoonlijke informatie, wat een belangrijk aspect is in het huidige digitale tijdperk.

De functionaliteiten van Proofme ID, zoals wachtwoordloos inloggen, het veilig ondertekenen van bestanden met een persoonlijke identiteit, het verifiëren van leeftijd zonder het delen van paspoortgegevens, en risicovrije digitale identificatie, maken het tot een veelzijdig hulpmiddel. Deze eigenschappen kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de risico’s van identiteitsdiefstal en fraude.

Gezien deze kenmerken en de focus op gebruikersprivacy en -controle, nomineert de jury Proofme ID voor een Nederlandse Privacy Award.

Oasys Now

Oasys Now heeft een platform ontwikkeld waarop patiënten wereldwijd veiliger en sneller kunnen meedoen aan clinical trials. Daarvoor worden de zeer specifieke eisen om deel te kunnen nemen aan een bepaalde trial, gekoppeld aan genetische data en profielen van patiënten die in aanmerking willen komen voor deelname. Dat levert enorme versnelling op voor het ontwikkelen van medicijnen; een snelle en goede match kan jaren verschil maken. Hiermee zijn de patiënten met een chronische of zeldzame ziekte vanzelfsprekend gebaat, maar ze behouden wel het ‘ownership’ over hun eigen medische persoonsgegevens en het is hun eigen beslissing om wel/niet mee te willen doen en voor hoe lang. Patiënten kunnen per trial aangeven, in nauw overleg met hun eigen behandelend arts, welke trial eventueel nuttig zou kunnen zijn voor hen.

Gelet op dit alles nomineert de jury Oasys Now voor een Nederlandse Privacy Award.

DIVD

DIVD is een organisatie van mensen die zich onbezoldigd inzetten voor het blijvend veiliger maken van het internet. Veel persoonsgegevens van burgers zijn gehackt en deze worden vaak voor veel geld aangeboden. Personen op dergelijke lijsten zijn kwetsbaar en lopen dagelijks gevaar om het slachtoffer te worden van digitale criminaliteit. Indien DIVD dergelijke bestanden in handen krijgt, informeert zij proactief de burgers van wie vertrouwelijke informatie gehackt is, zodat zij tijdig kunnen acteren door bijvoorbeeld wachtwoorden te veranderen.

Ook voor ondernemingen zoekt DIVD proactief en gestructureerd naar de cyberdreigingen die kwetsbaarheden bij organisaties aan het licht brengen. Is eenmaal een dergelijke dreiging gevonden, dan worden de organisaties die gevaar lopen geïnformeerd om zodoende maatregelen te kunnen treffen.

De jury is van mening dat de drive, het beschermend karakter voor alle betrokkenen én het feit dat dit onbezoldigd wordt gedaan om de internetwereld blijvend te verbeteren, meer dan genoeg reden is om DIVD te nomineren voor een Nederlandse Privacy Award.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Publiek Vervoer Groningen Drenthe zet zich in voor samenwerking tussen overheid en vervoersaanbieders, om zo een sociaal en inclusief vervoersaanbod te garanderen in de regio. Effectieve samenwerking vereist inzicht in reisbehoeften en reisgedrag van de betreffende doelgroepen. Samenwerken op persoonsgegevens is extra gevoelig wanneer het een kwetsbare groep betreft, zoals Wmo-geïndiceerden.

In samenwerking met Roseman Labs heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe zich ingezet om de best beschikbare privacybescherming te vinden voor analyseren van reisgedrag zonder inzage in persoonsgegevens van de reizigers van meerdere vervoersorganisaties. Dit in een omgeving waarin dit type analyse nog maar niet of beperkt wordt toegepast.

De jury nomineert Publiek Vervoer Groningen Drenthe daarom voor een Nederlandse Privacy Award.

Linksight

Het motto van Linksight is ‘Deel het inzicht, niet de data’ en dat maken ze ook waar. Linksight stelt organisaties in staat om data-samenwerkingen aan te gaan waarbij een sterke invulling wordt gegeven aan verschillende eisen van de AVG. Uniek is de combinatie van het gebruik van homomorfe encryptie, multi-party computation (MPC) en de governance interface die Linksight heeft ontworpen. In die interface worden afspraken die de partners van te voren met elkaar maken en de eisen van de AVG (denk aan het sluiten van een verwerkersovereenkomst) technisch bewaakt. Als in de praktijk de afspraken of de wettelijke grenzen geschonden dreigen te worden, dan wordt de data-analyse afgebroken. Dat is een stevige waarborg en privacy by design bij uitstek. Tot slot is ook innovatief dat Linksight zelf in het geheel geen persoonsgegevens ontvangt van de samenwerkende partijen.

Gelet op het voorgaande nomineert de jury Linksight voor een Nederlandse Privacy Award.

Databoss

Met Databoss heeft Inventive Games een dynamisch en strategisch privacy kaartspel ontwikkeld. Organisaties kunnen Databoss inzetten als onderdeel van bewustwordingscampagnes. De jury beoordeelt het spel als leuk genoeg om echt te spelen én educatief genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan bewustwording op privacygebied.

De jury nomineert Databoss van Inventive Games daarom voor een Nederlandse Privacy Award.

Jury Nederlandse Privacy Awards

De jury van de Awards bestaat uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren, op persoonlijke titel:

 • Jaap van der Wel
  IT-deskundige en privacyjurist, managing partner Comfort Information Architects (juryvoorzitter)
 • Magdalena Magala
  Vaktechnisch coördinator AVG, Belastingdienst
 • Rion Rijker
  Privacy- en informatiebeveiliging expert en IT-jurist, Rijker Advies & Educatie
 • Mathieu Paapst
  Universitair docent IT-recht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Erik Bruinsma
  Jurist; directeur Strategie en bestuursadvisering, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Mabel de Vries
  Functionaris Gegevensbescherming en senior adviseur informatiebeveiliging, risk en privacy
 • Walter van Wijk
  Community manager privacy, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
 • Sanne van de Velde
  Afdelingshoofd Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Koen Versmissen
  Eigenaar Expertisecentrum Data-Ethiek.

Uitreiking Awards

In de aanloop naar de Europese Dag van de Privacy worden tijdens de Nationale Privacy Conferentie op 24 januari as. alle genomineerde projecten door de inzenders aan het publiek gepresenteerd. De Nederlandse Privacy Awards zullen vervolgens worden uitgereikt in drie categorieën: 1) Consumentenoplossingen, 2) Bedrijfsoplossingen en 3) Non-profit.

Stichting Privacy First organiseert de Nederlandse Privacy Awards in samenwerking met ECP, met steun van Molenaar & Plasman Solutions. Wilt u ook graag sponsor of media-partner van de Nederlandse Privacy Awards worden? Neem dan contact op met Privacy First!