13-05-2019

'Europese Commissie heeft speciale commissaris voor cybersecurity nodig.'

Minister Wopke Hoekstra van Financiën pleit namens Nederland voor een nieuwe Eurocommissaris voor cybersecurity in de Europese Commissie. Dat is volgens Hoekstra nodig om Europa in staat te stellen de ommezwaai die nodig is voor innovatie, écht te realiseren.

Hoekstra deed zijn pleidooi in Berlijn waar hij op 7 mei de Humboldt-rede zu Europa uitsprak. Volgens Hoekstra kan Europa een wereldwijde standaard zetten als ‘de EU naar een hogere versnelling weet te schakelen, én tegelijkertijd een morele maatstaf stelt op het gebied van transparantie, bescherming van privacy en cyberveiligheid’. Iets dat Europa in het verleden ook al gelukt is op vele andere terreinen. Een Eurocommissaris voor cybersecurity kan dit realiseren. Europa zal volgens Hoekstra fors werk moeten maken van investeringen in innovatie. Als voorbeeld noemt hij Artificial Intelligence: ‘In 2016 werd in Azië ruim drie keer zoveel geïnvesteerd in Artificial Intelligence als in Europa. In de VS was het ruim zes keer zoveel. Laten we dat gat goedmaken, en meer doen. Dat kunnen we doen door research te faciliteren en de nieuwste technologieën te ondersteunen. En lidstaten kunnen bovendien ook zelf de koe bij de horens vatten en investeren in onderwijs, in techniek, en in onderzoek.’ Die ommezwaai zal het verschil maken meent Hoekstra en Europa toekomstbestendig maken.