21-02-2011

Eurocommissaris Reding neemt studie ‘Freedom in the days of the Internet’ in ontvangst

Op 9 februari jongstleden bood Considerati (onderzoeks- en adviesbureau) de studie Freedom in the days of the Internet aan aan mevrouw Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor Justitie en Mensenrechten. De studie beschrijft de ethische en juridische kwesties die regulering van het internet met zich meebrengt. De Eurocommissaris complimenteerde de schrijvers, Bart Schermer en Ton Wagemans (partners Considerati), met de wijze waarop zij de ingewikkelde materie helder en beknopt voor het voetlicht wisten te brengen.
 

Considerati schreef de studie in opdracht van het Centre for European Studies (CES), het wetenschappelijk instituut van de Europese Volkspartij (EVP). De EVP is momenteel de grootste fractie in het Europese Parlement en bestaat uit een bundeling van christen-democratische en conservatieve partijen uit de EU Lidstaten. De EVP zal het onderzoek gebruiken als basis voor het verder ontwikkelen van haar ideeën over vrijheid en regulering van het internet.
 

Freedom in the days of the Internet
In het rapport worden de belangrijkste dilemma’s geschetst waar de politiek momenteel voor staat met betrekking tot de ongekend snelle ontwikkeling van de informatiemaatschappij waarin wij leven. In de komende jaren moeten belangrijke keuzes gemaakt worden op het terrein van privacy, vrijheid van meningsuiting, intellectuele eigendom en het stimuleren van innovatie. De digitalisering van onze maatschappij heeft invloed op zo veel aspecten van onze samenleving dat het niet eenvoudig te duiden is welk van de ontwikkelingen het meest fundamenteel zijn en welke kansen bieden voor Europa of juist bedreigingen. De beoordeling daarvan hangt bovendien sterk af van persoonlijke en politieke overtuigingen.
 

Met de toename van de digitalisering neemt echter zowel de roep om regulering van het digitale domein, als de behoefte aan het waarborgen van de vrijheid van het internet toe. De (Europese) politiek komt hierdoor steeds meer onder druk te staan om standpunten in te nemen. Het onderzoek biedt de lezer houvast in deze veelomvattende materie en rangschikt de verschillende aspecten op een manier die het mogelijk maakt goed onderbouwde keuzes te maken. Daarnaast schetst de studie de mogelijkheden en beperkingen van verschillende reguleringsmodaliteiten.
U kunt het rapport hier downloaden. 

Over Considerati
Considerati B.V. is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van technologie en maatschappij. Het is gespecialiseerd in onderzoek en strategisch, regulerings- en beleidsadvies voor organisaties in de informatiesamenleving. www.considerati.com.