15-11-2018

ECP schept duidelijkheid in digitale jungle

De samenleving digitaliseert razendsnel en technologie brengt steeds weer nieuwe innovaties voort, zoals big data, blockchain en kunstmatige intelligentie. Van zorg tot overheid en van onderwijs tot transport –digitalisering zorgt voor maatschappelijke beweging. Via slimme samenwerking, dwars door sectoren, regio’s, publiek en privaat heen, kunnen we als samenleving profiteren van de mogelijkheden en uitdagingen die voor ons liggen. Op haar Jaarcongres presenteert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving met Het Verhaal van Digitaal hoe we de samenleving digitaal sterker maken.

Het Verhaal van Digitaal toont dat de informatiesamenleving is gebouwd op drie pijlers: nieuwe technologieën, maatschappelijke domeinen en digitale randvoorwaarden. Alleen als de wisselwerking tussen deze drie elementen in balans is, vinden innovaties een goede en vruchtbare plek in onze samenleving.

Samenwerken om te innoveren binnen domeinen

In het Verhaal van Digitaal en in haar werkwijze wijst ECP de weg naar een gedigitaliseerde samenleving vanuit de visie dat digitalisering onontkoombaar is. Hoe gaan we de toekomst samen inrichten?

“Het Verhaal van Digitaal laat zien dat digitalisering invloed heeft op iedereen”, zegt Arie van Bellen, directeur van ECP. “Innovatie en implementatie is een kwestie van samenwerking op verschillende terreinen, tussen publiek en privaat, tussen wetenschap en maatschappelijke vertegenwoordigers. Vanuit onze visie brengen we al deze partijen samen en nodigen hen uit om samen stappen vooruit te zetten.” 

Technologie, domeinen en digitale randvoorwaarden

Wensen in de zorg zijn anders dan in de bouw. Het maakt uit of je mensen probeert beter te maken of gebouwen neerzet, óók in hoe en waarom je nieuwe technologieën toepast. Het is belangrijk dat de verschillende werkvelden leren omgaan met de nieuwe technologieën om zo de mogelijkheden optimaal te benutten. Daarbij zijn digitale randvoorwaarden cruciaal. In elk domein moeten je skills vanzelfsprekend op orde zijn, maar die krijgen nu ook een digitale component: je digitale vaardigheden. Veiligheid gaat ineens ook over cybersecurity, bij infrastructuur draait het niet alleen om wegen, maar net zo goed om wifi en snelle breedbandconnecties, ofwel, de digitale infrastructuur.

Het Verhaal van Digitaal staat uitgebreid stil bij technologie, domeinen en digitale randvoorwaarden. Hieronder van elk een uitgelicht:

Technologie Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie. Slimme software die leert van eerdere interacties is overal. Zo weten Spotify en Netflix wat jij het liefst luistert en kijkt. Deze slimme systemen worden snel slimmer en kunnen straks ook ‘zelfstandig’ beslissingen nemen. Met de nieuwe ontwikkelingen gaan AI-systemen ons dagelijks leven steeds sterker beïnvloeden en de toepassingsgebieden worden steeds groter. Dat brengt nieuwe maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Tijdens het Jaarcongres ECP introduceert ECP het AI Impact Assessment om organisaties te helpen verantwoorde AI-toepassingen te ontwikkelen.

Domeinen Zorg. Zonder innovatie is het onhaalbaar om aan de toenemende vraag naar zorg te voldoen. Digitalisering (e-health) is een uitkomst, die de zorg ingrijpend verandert. Zowel qua medische technologie (robotica in de operatiekamer of 3D-printing van weefsels) als efficiëntere processen (beter delen van gegevens tussen zorgprofessionals en patiënten). Dit betekent dat iedere zorgmedewerker voldoende digivaardig moet zijn. Daarom ondersteunt ECP de coalitie digivaardig in de zorg. Er is een zelftest gemaakt voor zorgmedewerkers en op het Verhaal van Digitaal volgt de publicatie van een flyer over de I-nurse, gemaakt in samenwerking met verpleegkundigen en zorgondernemersorganisatie Actiz.

Randvoorwaarden Digitale veiligheid (vaak ook aangeduid als cybersecurity). Dit is een belangrijk onderdeel van onze nationale veiligheid. DDoS-aanvallen en ransomware leggen bedrijven soms tijdelijk stil. Kwetsbaarheden in de techniek blijken hierin zelden het knelpunt, juist de mens is vaak de zwakste schakel. Phishing, factuurfraude en nepwinacties zoeken de zwakke plekken en onwetendheid van mensen om er vervolgens misbruik van te maken. Het Verhaal van Digitaal beschrijft hoe we door kennisdeling, samenwerking en voorlichting tot een digitaal weerbare maatschappij kunnen komen.

Lees of download  Het verhaal van digitaal hier.