13-04-2017

ECP organiseert masterclasses voor nieuwe politici

Al maanden wordt vanuit verschillende gelederen zorgen geuit over het gebrek aan aandacht van de politiek voor digitalisering. Zo was het thema in aanloop naar de verkiezingen nauwelijks zichtbaar in de partijprogramma’s. En ook bij de portefeuilleverdeling van de kersverse Tweede Kamerleden lijkt de verantwoordelijkheid voor digitalisering met al haar facetten tot noch toe en eigenlijk zoals altijd verdeeld en verstopt. Wanneer gaat ook de politiek inzien dat het hier om een enorm disruptieve ontwikkeling gaat met een zeer grote impact op mens, maatschappij en economie. Waar Nederland voortvarend stappen moet zetten. Waar zij voorop kan en moet lopen. Waar wet- en regelgeving niet de oplossing zijn waar op gewacht moet worden. Maar waar samenwerking noodzakelijk is om al die veranderingen in goede banen te leiden.

Speelveld inzichtelijk maken

Het Platform voor de Informatiesamenleving, ECP, wil graag de nieuwe Kamerleden in het zadel helpen door de dynamiek en impact van digitalisering toe te lichten en het speelveld voor hen inzichtelijk te maken. Nog voor de zomer gaat zij van start met een aantal masterclasses voor politici. Verschillende aspecten van digitalisering passeren de revue, denk aan kunstmatige intelligentie, vaardigheden, (big) data, cybersecurity, blockchain, etc.

Aankomende evenementen

En we doen nog meer voor de zomer. De volgende editie van het Reuring!Cafe staat gepland op 18 april waar we debatteren over welke rol de overheid heeft binnen de steeds groter wordende digitale samenleving. Of het Cybersecurity Debat op 20 april, samen met Herna Verhagen en de Cyber Security Raad (CSR), waar we in gesprek gaan met nieuwe Kamerleden over hoe veilig deze formatie digitaal is en wat het nieuwe kabinet de komende vier jaar moet doen om droge voeten te houden. Ook staan er twee Des Indes Debatten op de agenda met in april te gast Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, en in mei ontvangen we staatssecretaris Dijkhoff, Veiligheid en Justitie.