Des Indes Diner Mariette Hamer (SER) over robotisering en arbeid

ECP organiseert besloten diners in Hotel Des Indes in Den Haag voor premium-deelnemers, Raad van Advies, bestuur, enkele jongeren, Kamerleden en vertegenwoordigers vanuit de wetenschap. Het zijn discussie-avonden met een prominente spreker die politiek, bestuurlijk of inhoudelijk op het gebied van digitalisering actief is. Op 31 januari schuift SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan en wordt er gepraat over de gevolgen van robotisering op de arbeidsmarkt. In 2016 waren Daniel Ropers (Bol.com), Bas Eenhoorn (Digicommissaris), Constantijn van Oranje (Start-up Delta), Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het ministerie van VWS), Kim Putters (SCP) en Herna Verhagen (Post.NL) speciale gasten van de Des Indes Diners. Het zijn inspirerende avonden met als doel de uitwisseling van inzichten, discussie en het eventueel benoemen van een gezamenlijke vervolgactie.