30-03-2020

ECP-nieuwsflits corona #1

Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. ECP wenst u allen sterkte toe in deze onzekere tijden met de gezondheid van u en de uwen, maar ook met de onzekerheden rond werk en inkomen.

Meer dan ooit is de kwetsbaarheid van onze samenleving zichtbaar en voelbaar. Samen staan we in een ontwrichtende realiteit die van dag tot dag verandert en waarvan we de afloop nog niet kunnen overzien. Dat vraagt om veerkracht en creativiteit. Hoe kunnen we uitdagingen waar we samen voor staan ook gezamenlijk het hoofd bieden? Digitalisering speelt daarbij een grote rol. Verbonden zijn. Productief kunnen blijven. Schaarste en vraag bij elkaar brengen. Mensen kunnen bereiken… In sneltreinvaart moeten we voorsorteren op oplossingen waar we ons als ECP platform met onze partners en deelnemers dagelijks hard voor maken.

Wat kunnen we betekenen vanuit onze kracht en rol als neutrale verbinder in deze tijden van corona? Zoals gezegd, verbonden zijn door digitale middelen maakt dat we slagvaardig kunnen reageren. Hoe kunnen we zorgen dat we dit ook op een veilige manier kunnen doen? Onder andere slagkracht bij de overheid, zorg en politie staat op dit moment op gespannen voet met privacy. Hoe we daar publiek en privaat samen mee kunnen omgaan, gaan we de komende tijd concreet mee aan de slag.

Initiatieven die we aan het onderzoeken zijn betreffen het opzetten van een online platform voor het vrijwillig verschuiven van arbeid  (van overschotten in bepaalde nu minder actieve sectoren naar sectoren die schreeuwen om extra bemensing); het onderzoeken van regelvrije omgevingen voor ziekenhuisgegevens en het opschalen en actualiseren van voorlichting op het gebied van cybercrime, met name gericht op thuiswerkers.

We houden u op de hoogte via een wekelijkse nieuwsflits en gaan onze events zoveel mogelijk online organiseren. Heeft u suggesties, ideeën of goede ervaringen die onze aandacht kunnen gebruiken, laat het ons vooral weten. Samen gaan we voor een gezonde en leefbare digitale samenleving.

Arie van Bellen
Directeur ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Veilig digitaal samenwerken

De coronacrisis brengt digitaal (samen)werken in een stroomversnelling. Ineens werkt Nederland massaal vanuit huis. Online initiatieven springen als krokussen uit de grond. Maar ook kwaadwillenden weten de weg naar online kwetsbaarheden moeiteloos te vinden. Hackers vallen thuiswerkers aan en cybercriminelen misbruiken het coronavirus. Wat doen we om de samenleving te informeren en te beschermen?

Een inventarisatie:

  • Het Nationaal Cyber Security Centrum adviseert organisaties over voorzorgsmaatregelen als medewerkers grotendeels thuis gaan werken;
  • Veiliginternetten.nl informeert hoe je jezelf beschermt tegen kwaadwillenden op het internet. Malware wordt op dit moment veel verspreid via kliks op nieuws en wereldkaarten over het coronavirus. De campagne ‘Eerst checken, dan klikken’ maant kieskeurig te blijven waar je op klikt. Tips en stappenplannen die zeker nu van pas komen zijn gebundeld op de pagina Coronavirus en je digitale veiligheid;
  • De partners van Veiliginternetten.nl zijn hard bezig om Nederlanders te informeren en te ondersteunen;
  • Ondernemers met vragen over weerbaarheid tegen cybercriminelen die het coronavirus misbruiken, kunnen terecht bij het Digital Trust Center;
  • Phisingmails zijn de meest voorkomende cyberdreiging in de situatie waar we nu zitten. Volgens Oscar Koeroo, themaleider overheid en externe relatie CISO bij KPN, is er overigens nog geen reden voor paniek.

De Nederlandse netwerken kunnen het aan

Ondanks het extra internetverkeer is er volgens de providers genoeg ruimte op de netwerken in Nederland, meldt de NOS op 21 maart. Het stijgende internetgebruik wordt niet alleen veroorzaakt door thuiswerkers, maar ook doordat er vanuit huis aan school wordt gewerkt. Daarnaast ontstaat er meer verkeer in de avonduren omdat we thuis massaal digitaal ontspanning zoeken.

Moeten we ons toch zorgen maken over deze extra belasting voor het internet en onze infrastructuur? Volgens Michiel Steltman, directeur Stichting Digitale infrastructuur Nederland (DINL), beschikt Nederland in de basis over voldoende robuuste digitale voorzieningen. Ook de zorgen van de EU rondom het streamen van video in combinatie met thuiswerken zijn voor Nederland niet relevant. In lijn met overheidsrichtlijnen wordt gekeken wat de komende tijd de werkbare modus operandi wordt voor ons land.

Een boost voor digitalisering in de zorg door coronacrisis

Vanwege de coronacrisis is er binnen de zorg versneld een enorme behoefte ontstaan aan digitalisering en kennisdeling. We spraken Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale vaardigheden in de zorg bij ECP, over deze ontwikkelingen: ‘Je ziet dat men zich nu echt bewust wordt van de noodzaak.’

Update events

  • Op deze pagina informeren we u over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in relatie tot onze events en bijeenkomsten. Zodra er wijzigingen zijn, wordt deze pagina ge-update.