08-07-2014

ECP klaar voor nieuwe editie jaarcongres!

Dit jaar staat het Jaarcongres ECP in het teken van: Doorbraak. Innovatie. Maatschappij.

ICT is dé bron voor innovatie. Innovaties en nieuwe kansen blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en maatschappij en vraagt om vroegtijdig inzicht in de kansen, groeimogelijkheden, mogelijke doorbraken en bijkomende risico’s en uitdagingen. Er ontstaat ook behoefte aan andere vaardigheden, er ontstaan veiligheidskwesties zoals cybercrime en discussies rondom privacy-aspecten van de toepassing van innovaties. En er moeten onderlinge afspraken worden gemaakt op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit.

Een open en constructieve dialoog, ondanks mogelijk tegengestelde belangen, waarin kennisdeling centraal staat is hierbij essentieel.

Deze dialoog kunt u dan ook verwachten op het Jaarcongres ECP. Samen met onze partners zijn wij weer volop bezig om een actueel en inspirerend congres voor u neer te zetten dat volledig inspeelt op deze ontwikkelingen in onze informatiesamenleving.

Noteer 20 NOVEMBER 2014 alvast in uw agenda en meld u aan!