19-07-2018

ECP op de Bres voor een vrij en open internet

Het internet zoals we het nu kennen, open en vrij, is niet vanzelfsprekend. Want hoewel het open multistakeholdermodel zegeviert in de internet-sector staat menig instelling, overheid, dictator en zelfs sommige private partijen aan de deur te rammelen en willen zij steeds meer invloed hebben. Grote kans dat de vrijheden online dan worden beperkt en de techniek misbruikt door controle. Er is dus ‘werk aan de winkel’. En daarvoor hebben wij uw stem nodig!

Op het wereldtoneel

Het multistakeholdermodel in de internet-sector is het enige model wat wereldwijd werkt. Iedereen mag meedoen. Tijdens het wereld Internet Governance Forum (IGF) zitten al die groepen, stakeholders, aan tafel. Hoe uiteenlopend en verschillend  ze ook zijn. Hier kan het! Maar het werkt alleen als íedereen meedoet. ECP zet zich, vanuit het NL IGF programma, sinds jaar en dag voor de organisatie van een stevige vertegenwoordiging naar dit Forum. Dit jaar vindt het IGF plaats van 12-14 november in Parijs, Frankrijk. Hier komen alle belanghebbenden op het gebied van internet uit meer dan 130 landen bijeen om kennis en ervaringen te delen over alle aspecten van het internet, van privacy en standaardisatie tot cybersecurity en mensenrechten. Reist u mee? Laat het ons weten via nligf[@]ecp.nl.

In eigen land: het NL IGF Event 11 oktober

De rode draad van het NLIGF event op 11 oktober is dat de balans tussen de stakeholders en hun issues in internet governance sinds 2005 alleen maar complexer is geworden. Digitalisering biedt economische en maatschappelijke kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. In toenemende mate wordt het vrije en open karakter van het Internet bedreigd door statelijke en niet-statelijke actoren, zoals terroristen en cybercriminelen. Hierdoor kunnen economische en maatschappelijke belangen alsook de nationale veiligheid rechtstreeks geraakt worden. Dit vraagt van alle betrokken stakeholders inspanningen om onze publieke waarden, zoals privacy en online veiligheid, te beschermen. Overheden spelen de laatste jaren in toenemende mate een actievere rol. Niet in de gelegenheid om deel te nemen in Parijs, maar wel meepraten? Kom dan naar het Nationale IGF Event in Den Haag. ECP organiseert dit event samen met het ministerie van EZK en ter voorbereiding op de wereldconferentie. Aan bod komen onderwerpen als cybersecurity, Internet of things, Artificial Intelligence en Responsible Disclosure. Een divers programma met workshops en sprekers uit binnen én buitenland!

Twee keynotes van formaat: Wolfgang Kleinwächter  en hoogleraar Bibi van de Berg, een zestal workshops en een high level debat met onder andere Bits of Freedom, , Microsoft, SIDN, AM-SIX, ISOC, de ministeries van EZK, J&V en BZ en politieke vertegenwoordigers buigen zich over de vragen bij wie welke verantwoordelijkheid ligt of hoort te liggen, of er een nieuw proces moet worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw? En zo ja, hoe dit dan vormgegeven zou moeten worden.

Het debat vormt de opmaat van de Nederlandse voorbereiding op het Internet Goverance Forum, het open multistakeholder debat dat jaarlijks onder de vlag van de UN wordt georganiseerd en dat van 11-14 november plaats zal vinden in Parijs maar zal in 2019 hoog op de agenda blijven. Nederland host immers ook de Europese Dialoog over Internet Governance op 17 en 18 juni 2019 in Den Haag. Meer over deze bijeenkomst en hoe u daar aan bij kunt dragen hoort u ook op 11 oktober.

Alle stakeholders hebben een stem in het debat! Wij ontmoeten u graag op 11 oktober in de middag in Bleyenberg, Den Haag

NL IGF Event donderdag 11 oktober 2018 13.00-17.00 uur Bleyenberg te Den Haag Kijk hier voor meer informatie en inschrijving. U bepaalt de agenda! Heeft u een dilemma, kwestie, risico of uitdaging op het gebied van internet en zou u die graag willen voorleggen tijdens het NL IGF Event? Laat het ons weten en wellicht heeft u uw eigen workshop. Mail naar nligf[@]ecp.nl

De jeugd heeft de toekomst

Zoals beschreven in bouwsteen 13 “Jongeren – de digital natives – hebben de toekomst en moeten daarom actief en structureel betrokken worden bij maatschappelijke debatten, zeker rondom de informatiesamenleving” heeft ECP jongerenparticipatie hoog in het vaandel staan. De stem van jongeren mag ook zeer zeker niet ontbreken in het internationale internetdebat. Daarom organiseert ECP, onder de vlag van NL IGF, samen met de Universiteit van Amsterdam het Studenten Internet Debat op 5 oktober in Amsterdam. Meer informatie leest u hier.