Nationaal Internet Governance Forum

Jaar: 2017

Het NL IGF brengt Nederlandse visies en best practices rond internet governance in tijdens het jaarlijkse Internet Governance Forum en draagt bij aan de nationale standpuntbepaling rond mondiale internet-gerelateerde vraagstukken. Betrokken organisaties richten hun beleid en praktijk daarop in. Het NL IGF is een initiatief van het ministerie van EZK, SIDN en ECP.

Veilig, democratisch en stabiel internet

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op? Wanneer is hacken bijvoorbeeld ethisch verantwoord? En wat valt er nog binnen vrijheid van meningsuiting op het internet?

Deze vragen kunnen eigenlijk het beste op internationaal niveau beantwoord worden. Internet kent immers geen grenzen. Het Internet Governance Forum (IGF) biedt sinds 2006 het wereldwijde platform voor het voeren van deze discussie.

Tegelijkertijd hebben deze vraagstukken onmiskenbaar gevolgen op nationaal niveau. Bijvoorbeeld voor onze Nederlandse wetgeving. Maar ook voor het beleid van Nederlandse organisaties en ondernemingen. En andersom zijn er specifieke internetgerelateerde aspecten die in Nederland spelen, maar die ook mondiaal relevant zijn. Om daarover in Nederland met betrokkenen van gedachten te kunnen wisselen, werd in navolging van het IGF het Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF) opgericht.

Onder de vlag van het NL IGF werken het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP reeds een aantal jaar samen om de bekendheid en het belang van het IGF in Nederland te adresseren en vergroten. In 2017 geven we wederom de noodzakelijke invulling aan het NL IGF. De organisatie en ondersteunende rol is bij ECP belegd.

Er vindt uitgebreide berichtgeving plaats via de digitale update, de sociale media en via www.nligf.nl.

Doelstellingen NL IGF

  • 
De Nederlandse visie en best practices op het gebied van internet governance zo breed mogelijk in te brengen en zichtbaar mogelijk te maken op het mondiale IGF;
  • 
Bij dragen aan de nationale standpuntbepaling,over internetgerelateerde vraagstukken die spelen en afspraken die hierover mondiaal worden gemaakt, zodat de betrokken organisaties hun beleid en de praktijk hieromheen kunnen inrichten;
  • Het NL IGF en het IGF in Nederland op de kaart zetten en de betrokkenheid van diverse stakeholders daarbij te vergroten.

HIGHLIGHTS

  • Jaarlijkse multistakeholderbijeenkomst, het NL IGF Event op 11 oktober 2018;
  • Themabijeenkomsten op nationaal niveau over uiteenlopende onderwerpen, zoals een veilig Internet of Things;
  • Gesprekken met jongeren: het NL Young IGF;
  • Het delen van kennis via de website, Twitter en LinkedIn;
  • Deelname aan de pan-Europese dialoog over internet governance, het EuroDIG;
  • Het faciliteren van een goed voorbereide, zo divers mogelijke Nederlandse vertegenwoordiging op het IGF;
  • Het verzorgen van workshops en de aanwezigheid van een NL IGF-stand tijdens het IGF.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie ontvangen over het Nationaal Internet Governance Forum, neem dan contact op met Vanessa Berning via info[@]ecp.nl of 070 419 0309 of bezoek de website www.nligf.nl.Terug naar activiteiten