28-01-2020

Dutch Blockchain Coalition en Digicampus op Odyssey Connect

Odyssey organiseert in aanloop naar de hackaton in april het event Odyssey Connect op 4 en 5 februari in Den Haag. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) en Digicampus zijn de trekkers van de Self-Sovereign Identity challenge.

Identiteit is een cruciale component binnen elke transactie. Weten met wie je zaken doet, is altijd van belang. De DBC en Digicampus exploreren daarom binnen Odyssey gezamenlijk een bruikbare Digitale Identiteit voor digitale transacties en blockchainapplicaties. De DBC richt zich daarbij specifiek op Self-Sovereign Identity (SSI).

Coalitiemanager Peter Verkoulen: “Dat betekent dat ieder individu (persoon of entiteit) in staat moet zijn zélf te bepalen welke identificeerbare informatie gedeeld wordt, en waar die voor wordt gebruikt. Attestaties zijn hierbij belangrijk: iets of iemand geeft mij een verklaring die ik kan gebruiken om mijn identiteit op te bouwen. Dit laat ook zien dat SSI tweerichtingsverkeer is: degene met wie ik zaken wil doen, besluit zelf of de attestatie die ik gebruik hem voldoende vertrouwen geeft om de transactie met mij uit te voeren. Wij geloven dat SSI essentieel is om een bruikbare, en breed geaccepteerde, digitale identiteit te creëren.”

Self-Sovereign Identity is sinds de oprichting van de Dutch Blockchain Coalition in 2016 één van de belangrijkste onderwerpen binnen de coalitie geweest. Samen met de partners en de Digicampus werkt de coalitie aan een Dutch Self-Sovereign Identity Framework. De challenge binnen de Odyssey Hackathon 2020 wordt een belangrijke gangmaker binnen deze activiteit.

Odyssey Connect vindt plaats op 4 en 5 februari in Den Haag. Meer informatie over het event is te vinden in de agenda van de DBC.

Blockchain

Blockchain is een technologie om zonder betrokkenheid van een derde partij betrouwbare economische transacties te doen of informatie uit te wisselen. Doordat de blockchain niet beheerd wordt door één organisatie, maar door het h... + Meer over Blockchain

Betrokken ECP'ers

Coen Wesselman