16-03-2016

Digitale vaardigheden: op naar een brede coalitie

Digitale vaardigheden in alle beroepen

Cijfers van de EU maken duidelijk dat minimaal 100 miljoen EU-inwoners onvoldoende digitaal vaardig zijn en daardoor sociaal en economisch buitengesloten dreigen te raken. Denk aan het online leggen en onderhouden van sociale contacten, communicatie met de overheid maar ook het vinden juiste informatie en producten. In toenemende mate zullen zij ook minder kans hebben op werk of een baan. Want in tal van traditioneel ‘niet-ICT-beroepen’, van zorgverlener tot monteur en van leerkracht tot winkelmedewerker, zul je digitale vaardigheden nodig hebben. Sterker nog: volgens mij is het onmogelijk deze banen in de toekomst te krijgen en te behouden zonder deze vaardigheden en daarmee samenhangend kritisch en creatief denkvermogen, goed kunnen communiceren en samenwerken.

Als Digital Champion voor Nederland maak ik me er hard voor dat bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid intensief met elkaar samenwerken om jongeren en de beroepsbevolking blijvend (bij) te scholen. De Europese Commissie promoot de Europese Get Online Week van 14 t/m 20 maart 2016 en dat uitstekende initiatief wordt in Nederland breed ondersteund. Het is een mooi moment om met 24 (!) landen stil te staan bij de vraag hoe inwoners wakker te schudden en te ondersteunen bij het verkrijgen van meer digitale vaardigheden. Ieder land op zijn eigen manier en passend bij zijn eigen cultuur, maar wel daar waar mogelijk lerend van elkaar.

Test je eSkills op Digitaalhulpplein.nl

In Nederland doen we dat dit jaar met een huis-aan-huis-campagne waarin we drie miljoen huishoudens bereiken voor het Digitaalhulpplein.nl. Dit digitale plein biedt 500 lokale oefenlocaties met gratis inloopspreekuren, cursussen maar ook een telefonische hulplijn en een test om te toetsen hoe het staat met je digitale skills. Maar ook later dit jaar zal in Nederland onvermoeid aandacht blijven voor digitale vaardigheden op diverse niveaus. Zo zijn we weer in volle voorbereiding voor de Codeweek die in Nederland breder wordt getrokken in aansluiting op de Makerweek; zelf dingen maken en begrijpen met behulp van de nieuwste technologie en doorlopend met de campagne Geef IT Door waarbij Nederlandse ICT professionals zich in 2016 sterk maken om maar liefst 3000 leerlingen persoonlijk te enthousiasmeren voor werken met én in de IT.   

eSkills for Jobs

De Get Online Week is een uitstekend moment om – in het kader van de Europese eSkills for Jobs campagne – stil te staan bij het vergroten van eSkills bij diverse groepen in onze economie en samenleving. In Nederland zijn we bezig een nieuwe eSkills beweging in gang zetten van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, om uiteindelijk te komen tot een brede coalitie en activiteiten die hier aan bijdragen.

Tineke Netelenbos

Digital Champion & voorzitter ECP