26-04-2021

Digitale Binnenhof Academy organiseert tweede sessie over de Digitale Economie

Afgelopen donderdag 22 april organiseerde de Digitale Binnenhof Academy haar tweede sessie voor geïnteresseerde politici uit het digitale domein. De lezing ging over de digitale economie, met daarbij ook aandacht voor de onderliggende digitale infrastructuur. Professor Henk Volberda ging na een korte openingslezing in op allerlei vragen van de aanwezige politici.

Henk Volberda is professor Strategic Management en Innovation bij de Amsterdam Business School, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation bij de UvA.

Professor Volberda gaf een globale schets van wat de Nederlandse digitale economie precies behelst, en welke rol de digitale infrastructuur hierin speelt. Hij lichtte ook toe welke Europese en mondiale ontwikkelingen er zijn ten aanzien van o.a. innovatie, sleuteltechnologieën en connectiviteit. Volberda adresseerde tot slot de kansen, uitdagingen en bedreigingen van deze ontwikkelingen voor onze digitale economie.

De sessies van de Digitale Binnenhof Academy vinden in besloten setting plaats en terugkijken is niet mogelijk. Wel is via deze link een korte samenvatting van de lezing terug te vinden.

De volgende sessie van de Digitale Binnenhof Academy heeft als thema ‘Data als eigendom van de burger’ en zal gehouden worden op 20 mei door hoogleraar Valerie Frissen, tevens directeur van het SIDN fonds.

Over de Digitale Binnenhof Academy

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van DINL, AMS-IX, DCC, NBIP, BTG, Cyberveilig Nederland, DDA, FCA, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort. Doel van het initiatief is ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.