21-05-2010

Digitale Agenda Kroes onderstreept maatschappelijke waarde ICT

In Europa zijn volgens de Europese Commissie zo’n 150 miljoen ’digitale analfabeten’, personen die nauwelijks gebruik maken van internet. Eurocommissaris Neelie Kroes vindt dit onaanvaardbaar en wil dat alle Europeanen snel toegang krijgen tot internet waarbij een bijdrage van het bedrijfsleven wordt gevraagd om het plan te realiseren.

 

Dit beleidsvoornemen staat in de ‘Digital Agenda’ die eurocommissaris Neelie Kroes deze week presenteerde. De economie staat daarin voorop. Kroes: “Dankzij duurzame groei en banen kunnen we onze welvaart behouden”. Zij wijst erop dat de ICT-industrie een aandeel van 5 procent heeft in de Europese economie, maar dat de helft van de productiviteitsgroei aan de toepassing van ICT is te danken. Vanwege de waarde voor de samenleving van internet gaat zij vanuit haar directoraat de Europese overheden aansporen te komen tot publiek-private samenwerking voor de aanleg van breedbandige verbindingen.

 

Computer- en internetvaardigheden zijn ook onderwerp van het beleid van de nieuwe Europese Commissie: een van de speerpunten is digital skills. In haar Digital Agenda heeft de Europese Commissie als doel ’to increase and upgrade the digital skills of all EU citizens irrespective of age, location or economic situation so that they can participate fully in the digital society and the job market’.

 

Het hebben van voldoende computer- en internet vaardigheden staat al meer dan een jaar centraal in het publiekprivate programma Digivaardig & Digibewust. In dit programma slaat de overheid samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om het aantal mensen dat niet of nauwelijks computer- en internet vaardigheden heeft significant te verminderen en het aantal vaardige Nederlanders te vergroten.

 

ECP-EPN is net als de Europese commissie van mening dat een aantal grote maatschappelijke problemen niet kan worden opgelost zonder inzet van ICT: onder meer het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht, het verminderen van de mobiliteitsdruk, een halt toeroepen aan de stijgende zorgkosten (als gevolg van de vergrijzing en het beschikbaar komen van dure technologie) en het realiseren van duurzaam energieverbruik. In het platform zijn veel partijen vertegenwoordigd die voorstellen kunnen aandragen voor het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze gedachte stelt ECP-EPN een notitie op met concrete aanbevelingen voor het nieuwe kabinet. Tijdens de deelnemersbijeenkomst van 9 juni a.s. wordt met de aanwezigen gesproken over de genoemde onderwerpen en de daar gegenereerde ideeën worden ook gebruikt als input voor het commentaar richting bewindspersonen.