WORD DEELNEMER

ECP daagt digitalisering in Nederland uit, creëert kansen en ïnspireert. Dit kunnen wij alleen door – en in nauwe samenwerking met – onze deelnemers en programmapartners. Deelnemers van het platform ECP zorgen voor het brede draagvlak waarbinnen belangrijke sector overschrijdende thema’s publiek-privaat worden opgepakt. Momenteel nemen ruim 130 partijen deel aan het platform.

DBC foto netwerkvloer
[contact-form-7 id=”33265″]
  1. Contacten in een hoogwaardig netwerk

  2. Maatschappelijk verantwoord

  3. Kennisvoorsprong

  4. Meedenken, meepraten en meebeslissen

+ Lees hier alle voordelen

130 DEELNEMERS

PREMIUM DEELNEMERSCHAP

Intensief samenwerken aan het aanjagen van een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving? Dan is het deelnemen als premium deelnemer en/of programmapartner voor uw organisatie het meest van toegevoegde waarde. Niet alleen kunt u deelnemen aan het bestuurlijk netwerk van ECP (in overleg met en goedkeuring van het Bestuur), maar kunt u ook uw thema’s breed agenderen, uw kennis binnen uw organisatie delen met uw stakeholders, én in specifieke programma’s en projecten samenwerken aan het bereiken van mijlpalen.

In diverse deelnemersbijeenkomsten en het Jaarcongres (+/- 1000 man) krijgt u een VIP-treatment en uw organisatie krijgt een coördinerend contactpersoon vanuit ECP die met u vorm en inhoud geeft aan een maatwerk samenwerking waarbij uw organisatie de zichtbaarheid krijgt die bij uw aanpak past.