04-07-2016

De digitalisering: van ontmoeting naar slagvaardigheid

Het duizelt als je bijvoorbeeld de bijeenkomsten op een rij zet die aandacht besteden aan digitale concepten zoals Blockchain, Internet of Things, FinTech of Big Data. Of die kiezen voor een bepaald domein zoals digitalisering in de bouw, bij de overheid of – met stip bovenaan – in de zorg. En dan hadden we ook nog het EU-voorzitterschap met imposante sessies over bijvoorbeeld cybersecurity, e-overheid en eSkills.

Ontmoeting is niet genoeg

ECP doet vanuit haar verbindende rol natuurlijk volop mee aan dit ontmoetingsfestival. In de eerste plaats om kennisuitwisseling en inspiratie te bevorderen bij de relevante partijen. En dat zijn “bij ECP” altijd vertegenwoordigers van verschillende bloedgroepen: bedrijfsleven aan de gebruikerskant en de aanbiederskant, overheid, politiek, wetenschap en maatschappij. Voor het realiseren van de missie van ECP, het tot stand komen van een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving in Nederland, is ontmoeting echter niet genoeg. De verschillende bijeenkomsten zijn ook onderdeel van programma’s of de start van een coalitie. Teneinde een bouwsteen te maken voor die digitale samenleving.

Een belangrijk voorbeeld is een onderdeel van de middag over Blockchain die ECP eind juni organiseerde, die wat betreft belangstelling uit zijn voegen barstte. Naast onder andere Philips en ING was Ad Kroft spreker. Hij is aangesteld door het Topteam ICT (in het kader van het topsectorenbeleid van EZ, ECP is secretaris) om een coalitie op gang te brengen tussen marktpartijen, overheid en de kenniswereld op het gebied van Blockchain. Om te kijken of we in Nederland dit onderwerp snel kunnen oppakken en vertalen naar waarde, hetgeen inmiddels een waardevolle samenwerking oplevert van partijen uit de markt en kennis zoals TNO en NWO. Een dankbare rol voor ECP als “satéprikker”.

Samen zorgen voor slagvaardigheid

In kleinere, meer besloten sessies is er veel aandacht voor de politiek. Wat gaan partijen oppakken op het gebied van digitalisering richting de verkiezingen in Nederland in 2017? D66 heeft als eerste frisse plannen naar buiten gebracht. VNO-NCW lanceerde haar investeringsagenda voor het nieuwe kabinet met een belangrijke component “digitalisering”. Nederland ICT brengt haar manifest uit dat het belang van digitalisering aangeeft en speerpunten benoemt. Bij ECP-diners in de maand mei en juni leverde discussie veel inspiratie op. Inleiders waren onder anderen VWS secretaris-generaal Erik Gerritsen, Bol.com directeur Daniel Ropers, Digicommissaris Bas Eenhoorn en voormalig Tweede Kamerlid  Bart de Liefde (Uber). Opvallend is dat de erkenning van het belang van digitalisering niet meer aan de orde is. De vertaling naar slagvaardigheid echter wel. Hoe stuur je met elkaar een horizontale ontwikkeling die “van iedereen” is? Hoe leg je uit dat het niet om techniek alleen gaat maar om de kwaliteit van onze samenleving en economie? Hoe voorkom je dat je lijkt op de WC-eend verkoper die voor het reinigen van uw toilet een geweldig middel heeft: de WC-eend?

Samenwerkingen & afspraken

ECP heeft een eigen strategie met betrekking tot de duiding van de ontwikkelingen en de verbinding naar concrete activiteiten, samen met alle relevante actoren. Dat levert resultaten op door samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van bewustwording, maar ook door afspraken. Een voorbeeld is de eHealth Week die ECP begin volgend jaar organiseert voor VWS samen met vele partijen, zoals ECP ook al de Codeweek en Alert Online organiseert. Een voorbeeld van afspraken is het initiatief tot een code of conduct voor het gebruik van Big Data te komen, mede naar aanleiding van het recent verschenen rapport van de WRR. Wat betreft de “duidingsrol”, ook richting beleid en politiek, zal ECP op haar Jaarcongres op 17 november 2016 een publicatie over de digitalisering van de zorg uitbrengen, in het verlengde van de eerdere publicatie “De volwassen informatiesamenleving: het nieuwe normaal”. Daarnaast zien op die altijd inspirerende dag enkele andere belangrijke publicaties van ECP het levenslicht, zoals een Engelstalige essaybundel over ethiek, kunst en technologie.

Genoeg om beet te pakken, genoeg om met elkaar aan te trekken. Genoeg aan de hand ook in de context van de informatiesamenleving, zeker in internationaal verband. De zomer geeft wellicht een klein beetje ruimte voor reflectie op alle ontwikkelingen. ECP gaat stug door met verbinden en aanjagen, samen met u. Ideeën en suggesties richting ECP zijn altijd welkom, mailt u naar arie.van.bellen[at]ecp.nl. Prettige zomer!