28-01-2019

Data Protection Day 2019

Het is vandaag – 28 januari – de Europese dag van de Privacy (Data Protection Day). Op deze dag staat wereldwijd het belang van privacy en gegevensbescherming centraal. De Data Protection Day is in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie omdat op deze dag in 1981 het Dataprotectieverdrag werd geopend voor ondertekening. ECP besteedt het hele jaar door aandacht aan privacy, vandaag in het bijzonder met de organisatie van de Nationale Privacy Conferentie in samenwerking met Privacy First.

Nationale Privacy Conferentie

Tijdens de conferentie geven we een blik in de keuken van waar we nu staan. Er zijn baanbrekende onderzoeken gedaan, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft meer invulling aan haar rol gegeven en veel organisaties hebben werk verricht om compliant te zijn. Voldoen aan de nieuwe wetgeving is de ene kant van de privacy-discussie. Duurzame privacybescherming vergt echter meer, waaronder een cultuuromslag en actieve ontwikkeling van privacy by design.

Nieuwe balans

Door de veranderingen die digitalisering in onze samenleving brengt, zijn we een nieuwe balans aan het vinden in ons denken en handelen rondom privacy. Vijf elementen zijn hierin belangrijk: bewustwording, transparantie, governance, technologie en wetgeving. Lees meer hierover in “het verhaal van Digitaal”.

Privacy in de praktijk

ECP organiseert sinds jaar en dag een publiek-private dialoog over privacy. Zo voert de publiek-private werkgroep Privacy in de Praktijk discussie over cookies en realtime bidding en hebben zij vormgegeven aan een transparante privacyvoorwaarden tool. Wilt u meer weten over het thema privacy bij ECP, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy[@]ecp.nl.

Actieprogramma ‘Privacy als Innovatiekans’

In het kader van het Actieprogramma organiseert het PI.lab in samenwerking met ECP en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een reeks van drie workshops voor commerciële organisaties (met een focus op het MKB) en non-profit/not-for-profit organisaties. Heeft u interesse in een van deze workshops? Meld u hier aan: https://ecp.nl/agenda/actieprogramma-privacy-als-innovatiekans/.