13-06-2022

Daniël Tijink geïnstalleerd als lid van de ethische commissie van Eindhoven

Eindhoven is de stad van Technologie, Design en Kennis. Ontwikkelingen op het gebied van technologie en innovatie kunnen ongewenste gevolgen hebben. Het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om daarvan een goede inschatting te maken. Daarom heeft de gemeenteraad eind vorig jaar besloten om een ethische commissie op te zetten. Vanaf 1 april 2022 beschikt Eindhoven over deze commissie.

Wat doet ethische commissie?

Deze commissie moet ervoor gaan zorgen dat digitale technologie in Eindhoven op een juiste wordt ingezet. Hiernaast denkt de commissie na over wat waarden als autonomie, mensgericht, privacy, veiligheid, controle, rechtvaardigheid en duurzaamheid voor projecten in de stad Eindhoven betekenen. In dit soort vraagstukken kunnen verschillende normen en waarden namelijk botsen. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over dit soort complexe vraagstukken aan de hand van een waardenkader.

De ethische commissie komt viermaal per jaar bijeen en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over ethische kwesties. Het college brengt jaarlijks verslag uit over wat er met de adviezen gedaan is.

Wie zitten er in de ethische commissie?

De ethische commissie bestaat uit 7 externe personen die kennis hebben van ethiek en digitalisering:

  • Daniel Tijink: MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP | Platform voor de informatie samenleving
  • Ben Kokkeler (voorzitter ethische commissie): Lector AVANS Hogeschool Digitalisering & Veiligheid
  • Bart Wernaart: Lector Moral Design Strategy bij Fontys Eindhoven.
  • Esther Keymolen: Hoogleraar Digital Technology Regulation, Tilburg University
  • Valerie Frissen: Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering Universiteit Leiden, en directeur SIDN Fonds
  • Ivonne Jansen-Dings: Strategisch Adviseur Technology & Society Provincie Zuid-Holland
  • Rinie van Est: Onderzoekscoördinator Rathenau Instituut, en hoogleraar Technology Assessment and Governance bij TUe

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink