28-04-2021

Call for session proposals Internet Governance Forum

De call for session proposals voor het Internet Governance Forum (IGF) 2021 is geopend. De deadline om proposals in te dienen is woensdag 26 mei. Het IGF 2021 vindt dit jaar plaats van 6 tot 10 december. Het IGF 2021 is hybride, en wordt georganiseerd vanuit Katowice, Polen. Het thema dit jaar is Internet United. Meer informatie over de Call for session proposals op de website van het IGF.

Wat is het Internet Governance Forum?

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend mondiaal multistakeholder platform op het gebied van Internet Governance. Het is in het leven geroepen in 2006 en valt onder de verantwoordelijkheid van de VN. Binnen het IGF worden verschillende beleidskwesties besproken, om de duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling van het Internet te bevorderen. Verder wordt er binnen het IGF ook aandacht besteed aan nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen. De essentiële en ook de meer controversiële elementen van Internet Governance worden tijdens het IGF besproken. Alle relevante partijen van over de hele wereld kunnen tijdens het forum hun inbreng geven over de toekomst van het internet, zoals ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, het bedrijfsleven, journalisten en jongeren. Het is een open forum waar geen bindende beslissingen worden genomen. Verschillende stakeholders delen hun ervaringen en best practices, waarbij ideeën en onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Meer informatie is beschikbaar op de website van het IGF.

Op nationaal niveau bestaat het Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF). Het NL IGF brengt de Nederlandse visies en best practices rond Internet Governance in het IGF. Verder draagt het NL IGF bij aan de nationale standpuntbepaling rond mondiale Internet-gerelateerde vraagstukken. Het NL IGF is opgericht in 2011 om de mogelijkheid te bieden aan verschillende stakeholders om van gedachten te kunnen wisselen over diverse vraagstukken omtrent Internet Governance. Het NL IGF is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. Lees meer over het NL IGF.

Interesse om betrokken te raken bij het NL IGF? Neem contact met ons op door te mailen naar nligf@ecp.nl.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance

Betrokken Deelnemers