13-12-2018

Blockchain Cyber Security Framework gelanceerd op Eindejaarssocieteit ECP

Tijdens de Eindejaarssociëteit van ECP in de Glazen Zaal in Den Haag is het Blockchain Cyber Security Framework gelanceerd. Dit framework biedt vooral start-ups het MKB een praktische checklist voor het veilig gebruik van blockchains. Het framework dient als een praktische gids voor de grootste security uitdagingen waar een organisatie rekening mee dient te houden. Het Blockchain Cyber Security Framework is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en gecoördineerd door de Dutch Blockchain Coalition. Het onderzoek is uitgevoerd door CGI in samenwerking met TNO, TU Delft, PelsRijcken en LedgerLeopard. Download het Blockchain Cyber Security Framework     

In het rapport worden achttien veiligheidsrisico’s uitgelicht welke geëvalueerd moeten worden bij het adopteren van blockchaintechnologie. Daarnaast worden nog zes risico’s benoemt die geanalyseerd dienen te worden als er bestaande processen of applicaties migreren naar een blockchainomgeving. De checklist biedt organisaties een sterke, veilige basis waarmee blockchaintechnologie toegepast kan worden.

Download het Blockchain Cyber Security Framework    

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video