07-05-2021

Alert Online bestaat 10 jaar! - terugblik partnerbijeenkomst

Op 22 april jl. vond de eerste partnerbijeenkomst voor het Alert Online netwerk plaats. Met ruim 70 aanmeldingen is Alert Online zeer voortvarend van start gegaan. De wens om dit jaar nog meer energie en enthousiasme te steken in het cyberbewust maken van de eigen achterban werd goed duidelijk, en er zijn veel ervaringen en ideeën gedeeld.

Dit zijn de belangrijkste thema’s de binnen het netwerk zijn gedefinieerd:

  • Oefenen en testen
  • Hybride werken en thuiswerken
  • Daderpreventie
  • Ketenweerbaarheid
  • Het voorkomen van phising, social engineering, ransomware bescherming

Hoe kan Alert Online de partners ondersteunen in 2021

Belangrijke vraag was: “Hoe kan Alert Online in 2021 ondersteunen, actief, met middelen of door partners te verbinden?” Met behulp van Mentimeter werd een inventarisatie gedaan naar de thema’s die leven in het netwerk. In het oog springen de onderwerpen: oefenen & testen, hybridewerken/ thuiswerken, daderpreventie, ketenweerbaarheid, voorkomen van phishing met afgeleiden als social engineering en ransomwarebescherming. Wat opvalt is de diversiteit aan onderwerpen. Dat voor de aanpak van cyberveiligheid niet één oplossing bestaat, onderschrijven eigenlijk alle partners. Maar ook dat er een blijvende behoefte is aan voorlichting en bewustzijn, vooral het krijgen van handelingsperspectief met handvatten om gedrag daadwerkelijk te kunnen veranderen.

Om vanuit Alert Online de juiste tools en middelen in te zetten, werd de vraag gesteld naar welke ondersteuning of partners men op zoek is en wat organisaties zelf inbrengen. Antwoord: Een centrale agenda, verbinden van activiteiten, zichtbaarheid, en kennisdelen. Maar ook de behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning en praktische handvatten en producten zoals communicatiemiddelen, posters, games.

Gedurende de komende maanden zal op de toolkitpagina van Alert Online (op veiliginternetten.nl) allerlei promotiemateriaal beschikbaar gesteld worden. Op de website van Alert Online komt een centrale agenda met alle activiteiten die partners van Alert Online in de cybersecuritymaand gaan organiseren.

Word ook partner van Alert Online.

Meer informatie op de pagina van Alert Online, op veiliginternetten.nl.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Joyce Martina-Roel

Marjolijn Bonthuis-Krijger