Bijeenkomst ethische en maatschappelijke aspecten Gaia-X

In navolging van de Kick-off van de Science & Innovation track binnen de Gaia-X hub Nederland, vond op donderdag 19 mei de fysieke bijeenkomst ‘Ethische en maatschappelijke aspecten Gaia-X’ plaats met prof. dr. José van Dijck (Universiteit Utrecht) en dr. Claire Stolwijk (TNO). Professor Van Dijck ging nader in op de invloed van online platformen op publieke belangen; publieke waarden zoals transparantie, privacy en democratische controle staan centraal in het bouwen van een Europese online infrastructuur. Dr. Stolwijk nam ons mee in de stand van zaken omtrent digitale soevereiniteit in Nederland en Europa en de kansen en uitdagingen die nog voor ons liggen.

Over de sprekers

Prof. dr. José van Dijck is sinds 2017 universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. Zij was eerder president van de KNAW, kreeg in 2019 een eredoctoraat van de Universiteit Lund, en  ontving in 2021 de Spinozaprijs van NWO. Haar onderzoek gaat over media, sociale media en mediatechnologieën en met name over de invloed van online platformen op publieke waarden in verschillende sectoren van de samenleving. Samen met twee co-auteurs publiceerde zij o.a. het boek The Platform Society (Oxford University Press) waarin de impact van online platformen in vier sectoren (mobiliteit, nieuws, onderwijs en zorg) wordt onderzocht. Van Dijck is onderzoeksleider van de interdisciplinaire groep Governing the Digital Society aan de Universiteit Utrecht.

Dr. Claire Stolwijk is senior onderzoeker en consultant bij TNO. Zij is gespecialiseerd in beleid en business modellen rondom digitalisering, industrie beleid en innovatiemanagement. Zij leidt grote Europese en nationale projecten voor diverse domeinen, met als focus de digitalisering van de maakindustrie. Daarvoor werkte zij als senior finance analist bij Unilever. Ze is bedrijfskundige van achtergrond en gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van innovatiestrategieën van chip-bedrijven.

Recentelijk publiceerde ze met co-auteurs het TNO paper “Bridging the Dutch and European Digital Sovereignty gap”. In dit paper wordt ingegaan op digitale soevereiniteit vanuit het perspectief van beleid en technologie, maar ook vanuit economisch, maatschappelijk en geopolitiek perspectief. De huidige digitale soevereiniteit wordt geschetst op basis van diverse technologielagen evenals de kansen en uitdagingen om de digitale soevereiniteit te vergroten.

  • Gaia-X hub Nederland

    Gaia-X is een Europees aangestuurd initiatief dat een data- en cloudinfrastructuur wil gaan ontwikkelen waarbij Europese waarden als data-soevereiniteit geborgd worden (www.gaia-x.eu). Om dit een g... + Meer over Gaia-X hub Nederland