Webinar: Verdieping EU AI Act

In de snel veranderende wereld van informatietechnologie is Europese wetgeving van cruciaal belang om digitale technologie in goede banen te leiden en de bescherming van de rechten van individuen te waarborgen. Inmiddels is er al een veelvoud aan Europese wetgeving op dit gebied, terwijl er ook nog toekomstige wetgeving wordt ontwikkeld om de samenleving weerbaar te maken en houden.

Samen met ICTRecht heeft de Online Trust Coalitie een wetgevingsoverzicht samengesteld wat we op 30 mei zullen publiceren. Dit geeft een overzicht van de huidige en toekomstige wetgeving van de Europese Unie. De Europese aanpak, die Europa’s burgers, bedrijven en overheden grip op de digitale transformatie moet geven, berust op drie pijlers, namelijk: technologie die werkt voor de mensen, een eerlijke en concurrerende digitale economie en een open, democratische en duurzame samenleving. De Online Trust Coalitie zal komend halfjaar een reeks webinars organiseren waarin we op hoofdlijnen een aantal van deze wetten zullen behandelen.

Het eerste webinar organiseren we op 18 juni van 14.30 uur tot 15.30 uur met als thema de EU AI Act. Kees Verhoeven (kernteamlid Online Trust Coalitie) zal dit webinar voorzitten en hij zal samen met een expert van ICTRecht de meest belangrijke onderdelen van deze act met jullie doornemen.

18-06-2024 14:30 - 15:30 aanmelden
  • Online Trust Coalitie

    De Online Trust Coalitie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het voormalige publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust. Het Part... + Meer over Online Trust Coalitie